Borgloon

Nieuwe varkensstal maar geen megakippenstallen te Gors-Opleeuw

Landbouwersfamilie Haesen-Hargot krijgt geen toestemming om megastallen te bouwen voor 90.000 kippen. Ze krijgt wél groen licht voor de bouw van een nieuwe varkensstal met een verdubbeling van het aantal varkens. Nieuwe technieken die uitstoot en geurhinder beperken deden het dossier kantelen.  

De provinciale deputatie heeft de aanvraag tot uitbreiding met 90.000 kippen geweigerd. Met de beslissing gaat de provincie in tegen het Loonse stadsbestuur (Open Vld – sp.a) dat een gunstig advies had verleend, ondanks de ruim 4200 bezwaarschriften van de bevolking. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) legt de beslissing uit: “De milieuomgevingscommissie was verdeeld over de aanvraag voor de uitbreiding met 90.000 kippen. Een nieuwe inplanting in landschappelijk waardevol gebied ligt erg moeilijk. De Vlaamse strenge regelgeving ter zake speelt daarin ook mee.” Een ‘njet’ dus voor de uitbreidingsaanvraag voor kippen.  

Meer varkens en een nieuwe stal

Het dossier van de uitbreiding van het aantal varkens krijgt wél groen licht. Haesen mag een nieuwe stal bouwen en uitbreiden van ruim 2.000 varkens naar 3.971 mestvarkens en 1.680 biggen, een ruime verdubbeling zeg maar. Gedeputeerde Moors verdedigt de beslissing: “In het dossier van de varkens was onze commissie unaniem positief. De boer gaat investeringen doen in nieuwe technieken van Biobed, waarbij ammoniakuitstoot en geuroverlast sterk wordt verminderd. De bestaande stal moet tegen 2030 ook met dat systeem werken.” Toch komt de weigering voor de uitbreiding met megakippenstallen hard aan bij de landbouwersfamilie. Bij de vorige weigering door de provincie ging ze in beroep bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maar ving toen bot. De minister heeft immers gebroken met het beleid van haar CD&V-voorgangers Schauvlieghe en Van den Heuvel. Als het bedrijf in beroep gaat maakt het allicht weinig kans. Anderzijds is Jean-Paul Haesen al van in 2010 aan het proberen om uit te breiden. Opgeven ligt niet in zijn aard, zeker niet nu één dossier toch werd binnengehaald.

Reacties

Buurtbewoners reageren met gemengde gevoelens. ”We zijn tevreden met de beslissing van de provincie over die megakippenstallen. Maar het wordt stilaan duidelijk dat deze boer nooit gaat opgeven. Hij blijft telkens opnieuw een aanvraag indienen. En het aantal varkens mag wél worden verhoogd; een eerste toegeving die ons zeer veel zorgen baart.” De buurtbewoners vrezen voor meer gezondheidsproblemen door de uitstoot van fijnstof en van ammoniak, meer lawaai en een aantasting van het historische landschap. Ronald Jacobs die het dossier voor Natuurpunt opvolgt maakt zich grote zorgen: “Het vlakbij gelegen Bellevuebos dat nota bene Europees beschermd gebied is, zit nu al aan haar verzadigingspunt wat betreft de hoeveelheid te verwerken stikstof.” Het lokale actiecomité wacht de officiële bekendmaking af maar gaat zich zeker beraden over verdere acties. Een beroepsprocedure tegen de bouw van de nieuw vergunde varkensstal behoort daarbij tot de mogelijkheden.