Borgloon, Kortessem

Sint-Annabeek mag weer kronkelen in Jesseren

Momenteel zijn er in Gors-Opleeuw (Borgloon) werken aan de gang voor de hermeandering van de Sint-Annabeek. De beek werd vroeger recht getrokken en ingericht om de vallei snel te ontwateren. Maar door de beek terug te laten kronkelen zal het water langer vastgehouden worden, en dat helpt de droogte in de toekomst tegen te gaan. Natuurpunt zorgt, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), voor de uitvoering van de werken in opdracht van het Ruilverkavelingscomité. Ook de provincie Limburg en Watering de Herk werken aan dit beekherstel mee.

“De Vallei van de Sint-Annabeek is een typisch Haspengouwse kleine beekvallei”, zegt Geert Kempeneers van Natuurpunt Kortessem. “De beek werd vroeger recht getrokken en ingericht om de vallei snel te ontwateren. Door landbouw uit de vallei te halen en er natuur een kans te geven, is het nuttiger om de beek terug natuurlijk te laten kronkelen. Water wordt er zo langer vastgehouden, wat droogte in de toekomst helpt tegen te gaan.”

Verder gaan drie nieuwe poelen het buffervermogen van de vallei nog groter maken. De nieuwe loop van de Sint-Annabeek zorgt op termijn voor een betere waterkwaliteit en een gevarieerdere natte natuur. Zes hectare voormalige akkers en intensief gebruikte weilanden worden omgevormd tot bloemrijke hooilanden en moerassige zones. De vallei sluit verderop aan op het Natuurgebied Zammelen, waar in de toekomst de Mombeek wordt hersteld.”

Ruilverkaveling

“Het is dankzij de Ruilverkaveling (RVK) van Jesseren dat dit beekherstel mogelijk is”, zegt Hilde Stulens, projectleider Vlaamse Landmaatschappij. “Ruilverkaveling is een instrument van de Vlaamse overheid dat wordt ingezet om in het gebied Jesseren (op grondgebied Borgloon, Kortessem en Tongeren) de structuur van de landbouwpercelen te verbeteren. De kleine kavels worden beter aaneengesloten en bereikbaar gemaakt door infrastructuurwerken. Daarnaast worden stukken van het gebied die minder aantrekkelijk zijn voor landbouw, omgevormd en ingericht tot natuurgebied.”

Aan het begin van de beekvallei wordt ook nog een ontmoetingsplek gecreëerd door Natuurpunt in samenwerking met de bewoners van Gors-Opleeuw. Jongeren krijgen er een stuk ‘beemd’ waar ze in kunnen spelen, aangelegd met natuurlijke materialen. Op de poel komt een vlonder voor wateronderzoek en fruitbomen en picknickbanken nodigen uit tot het beleven van de nieuwe vallei.

De grondwerken en de herinrichting van de vallei kosten samen € 104.000 en worden gefinancierd door de Vlaamse overheid, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw.