Borgloon, Sint-Truiden

Sint-Truiden bijna failliet? Kan een fusie met Borgloon de stad redden?

De totale financiële schuld van de stad Sint-Truiden stijgt dit jaar tot 142 miljoen euro. Dat bleek op het debat over de meerjarenplanning (MJP). Het stadsbestuur ziet haar kans schoon om renteloze leningen aan te gaan. Voor de Truiense oppositiepartij Vooruit staat de stad echter aan de rand van het faillissement. Burgemeester Jo Feytons mag alvast op de koffie bij Veerle Heeren.

Op de gemeenteraad over het meerjarenplan (MJP) hadden burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen van Financiën Jo François (N-VA) niets dan lof voor de schepenen en de medewerkers van de stadsdiensten. Heeren zette uiteen wat de ambitie van het bestuur is richting 2025. Het gaat om 72 miljoen voor nieuwe projecten. De fracties van de meerderheid zwaaiden elkaar lof toe. Burgemeester, schepenen en fractieleiders van de meerderheid bleven elkaar minutenlang bewieroken. Tot fractieleider Gert Stas (Vooruit) pareerde: “Waarom hebben jullie dan geen premie gegeven aan de mensen van de stad die zo hard gewerkt hebben?!” En verder: “Stop alstublief met die goednieuwsshow. Weten jullie wel dat de totale stadsschuld van onze stad stijgt tot 142 miljoen euro in 2022? Een Truienaar wordt dus geboren met een schuld van 3550 euro. Onze stad is daarmee koploper in Limburg. De stad flirt met het bankroet waardoor het beleid op losse schroeven komt te staan.” Dat liet Heeren niet over zich heen gaan. “Wij tonen ambitie met een sterke beleidsploeg. Wij willen vooruit met deze stad.” Ook schepen François beet van zich af: “Wij pakken het anders aan dan toen jullie bestuurden. En ja, ik geef toe dat de inkomsten stagneren en dat zet druk. Ik had dat ook graag anders gezien, maar wij leggen hier een fiancieel plan neer op een verantwoorde manier.”

“De totale financiële schuld bedraagt vandaag 121 miljoen euro of 2.985 euro per Truienaar. Die totale schuld bouwen we tegen 2025 af met 7 miljoen euro”

Schepen voor Financiën, Jo François (N-VA) in HBVL op 6/12/2019

Wurggreep

Als we Stas vragen wat er dan mis is met het MJP, somt hij op. “Er is geen geld voor de aangekochte Minderbroederssite, en over de parkeertoren op de Veemarkt wordt enkel voorwaardelijk gesproken. Vijf miljoen aan Vlaamse subsidies voor een openruimtebeleid worden daar niet voor gebruikt, maar alvast integraal in de kas gestort. Verder heeft de stad 5,5 miljoen euro betaald voor de misaankoop van parking Sluisberg die nauwelijks wordt benut.” Ook Peter van Dam (Groen) stemt tegen het MJP. Van Dam: “De stad betaalt jaarlijks 500.000 euro meer voor de Gazometersite. Dat hebben ze compleet verkeerd ingeschat.” Stas vult aan: “Het stadsbestuur heeft zichzelf in een wurggreep gemanoeuvreerd. Voor een noodzakelijk sociaal woonbeleid of dringende klimaatmaatregelen is er gewoonweg geen budget meer.” De burgemeester weerlegt: “Wij zullen via studies ons laten leiden naar goede beslissingen. Wij ontwikkelen een visie die goed is voor de stad op lange termijn.” Schepen François ontkent de misaankoop. “De parking in het centrum wordt stilaan meer gebruikt. En voor de Veemarkt is er nog geen beslissing genomen.”

Dienstenbelasting

Schepen – binnenkort burgemeester – Ingrid Kempeneers (CD&V) klinkt trots als ze aankondigt dat de dienstenbelasting voor gezinnen wordt afgeschaft. Jaarlijks zal een gezin ongeveer 45 euro meer hebben. De partij Vooruit weerlegt bij monde van Gert Stas: “Sinds de Truienaar rechtstreeks zijn stevige afvalfactuur aan Limburg.net betaalt, werd die dienstenbelasting logischerwijze niet meer geïnd. Voor het afvalbeleid is er nu een dure factuur in plaats van een goedkope.”

Fusie met Borgloon?

Hoe gaat de stad haar schuldproblematiek aanpakken? Blijkbaar zou Veerle Heeren contact hebben gezocht met de nieuwe burgemeester van Borgloon, Jo Feytons. Hij zou bij haar op de koffie mogen. Een uitdrukking die de laatste maanden vaker werd gebruikt als het om aftoetsen gaat van een fusie. Maar of Lonenaar Feytons zomaar de zware schuldenlast erbij wil nemen is zeer de vraag. Hij wil immers de piste van een mogelijke fusie met Tongeren goed onderhandelen, net met het oog op een verlaging van de belastingen. Sint-Truiden heft in verhouding tot andere Limburgse gemeenten al meer opcentiemen en een hogere aanvullende personenbelasting. Vraag is of de nieuwbakken burgemeester van Borgloon zal willen meestappen in een fusie-verhaal met een stad die worstelt met een torenhoge schuldgraad.

De nieuwe burgemeester van Borgloon, Jo Feytons, mag op de koffie in Sint-Truiden. Maar waarom?