Borgloon

Stad Borgloon koopt drie nieuwe elektrische wagens

De stad Borgloon vernieuwt stapsgewijs haar wagenpark en neemt voor het eerst drie elektrische voertuigen in gebruik op haar technische dienst. Burgemeester Awouters ondertekende samen met de 41 andere Limburgse collega’s de burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en nadien de
burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee engageert het stadsbestuur zich om de CO²-uitstoot op het grondgebied van Borgloon met minstens 20% te verminderen.

Nieuwbouw


Bij de realisatie van de nieuwbouw voor de technische dienst deed de stad Borgloon reeds enkele belangrijke vergroeningsinvesteringen, onder andere door het plaatsen van zonnepanelen op het dak en de
recuperatie van het hemelwater. De zonnepanelen zullen in de toekomst ook elektriciteit leveren voor de oplaadpunten van de nieuwe voertuigen.