Borgloon

Toren in Hoepertingen geeft wilde bijen overlevingskansen

De wilde bijen hebben het vandaag de dag best moeilijk. Ziektes, pesticiden en een monotoon landschap waar alsmaar minder nectar en stuifmeel te vinden is, maken het voor de wilde bijen niet gemakkelijk om te overleven. In Borgloon staat er nu een heus bijenhotel. De toren zal honderden bijen aantrekken.

Wilde bijen zorgen, samen met honingbijen, en met andere insecten, voor de bestuivingen van gewassen én wilde planten. Minder bijen betekent minder bestuivers. En dat heeft een rechtstreeks gevolg op de productie van voedsel. Ziektes, pesticiden en een monotoon landschap met minder nectar en stuifmeel maken het voor de wilde bijen niet gemakkelijk om te overleven.

Bijenhotel

Natuurpunt Borgloon plaatste daarom een nieuw bijenhotel aan de Golmeerzouwbeek in de straat Nieuwmolen te Hoepertingen. Giel Mercken vertelt: “Wij ijveren om meer nestgelegenheid te creëren voor de bijen die het moeilijk hebben om hun biotoop in leven te houden gezien de steeds schaarser wordende landschappen. De bijenhotels werden geproduceerd en geïnstalleerd door Natuur en Landschapszorg, het maatwerk bedrijf van Natuurpunt. De natuurarbeiders, die in het reguliere arbeidscircuit uit de boot vallen, kunnen daar hun talenten ontwikkelen en bijdragen aan natuurbehoud. Met hout uit de eigen natuurgebieden van Natuurpunt maken ze bijenhotels.” 


Kieskeurig

Bijenhotels zijn dus een stap in de goede richting voor wilde bijen. Maar slechts één op zeven bijensoorten nestelt zich in een bijenhotel. Daarom zijn er alternatieve nestgelegenheden nodig, zoals open plekjes in de bodem. Giel legt uit: “Bovendien hebben wilde bijen die op hotel gaan ook voedsel nodig. Daarom is het eveneens belangrijk om je tuin goed in te richten voor de bijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nectar- en stuifmeelrijke planten zoals gewone rolklaver, dovenetels of heelblaadjes. Vruchtdragende struiken waarvan de bloemen veel nectar bevatten, zoals aalbes, zijn niet alleen voor bijen een plezier, maar ook voor de mens.”

Giel Mercken stelt ook gerust: “Wilde bijen zijn verre van agressief en steken niet. Naast aangepaste plantensoorten in je tuin kan je ook met een goed tuinonderhoud een verschil maken. Pesticiden spelen een grote rol in de bijencrisis en moeten daarom resoluut geweerd worden. Vaak zijn er ook oplossingen zonder dat je daarvoor pesticiden hoeft te gebruiken. Daarnaast kan je delen van je tuin laten verwilderen. Voor wilde bijen die in de grond nesten, zoals hommels, is dat het paradijs op aarde. Wat dood hout in je tuin is dan weer de perfecte woonst voor onder meer metselbijen.”

Gemaakt buiten gewoon circuit

De bijenhotels (foto) werden geproduceerd en geïnstalleerd door Natuur en Landschapszorg, het maatwerk bedrijf van Natuurpunt. De natuurarbeiders, die in het reguliere arbeidscircuit uit de boot vallen, kunnen daar hun talenten ontwikkelen en bijdragen aan natuurbehoud. Met hout uit de eigen natuurgebieden van Natuurpunt maken ze prachtige bijenhotels en andere houtconstructies.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging is Vlaanderen met meer dan 130.000 leden en meer dan 6000 vrijwilligers die instaan voor het beheer en in stand houding van de natuurgebieden.