Borgloon, Haspengouw Nieuws

Van drie zones naar één grote politiezone voor Haspengouw?

Op één april treedt de fusie tussen politiezone Tongeren-Herstappe en politiezone Kanton Borgloon in werking. Binnen enkele maanden zou ook de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom die zone vervoegen, en gaan we dus binnen het jaar van drie naar één grote politiezone voor Zuid-Limburg. De operatie geeft de Haspengouwse regio meer slagkracht inzake politioneel beleid. Enkel Diepenbeek, Hoeselt, Riemst en Bilzen zijn er niet bij.

Momenteel heeft Zuid-Limburg drie politiezones. Dat zorgde in het verleden voor een gediversifieerde aanpak, wat niet altijd efficiënt bleek te zijn. Tot vorig jaar werkte de politiezone kanton Borgloon samen met de zone regio Hasselt. Toen die werd ingewisseld voor een nauwere samenwerking met de zones van Sint-Truiden én Tongeren doken al snel de eerste geruchten op van een grote fusie. Die zit er nu wel degelijk aan te komen. In twee stappen zal die dit jaar gerealiseerd worden. Enkel de Haspengouwse gemeenten Hoeselt, Riemst, Bilzen en Diepenbeek zitten goed in hun huidige zones en stappen – vooralsnog – niet in deze grote Haspengouwse constructie.

Politiezone Haspengouw zal 10 gemeenten omvatten in een uitgestrekt gebied. Enkele gemeenten aan de rand blijven in een andere politiezone.

Luypaert ‘commander in chief’

Opgelet. Het gaat hier enkel om de politiezones, en staat los van de fusiegesprekken tussen de diverse Haspengouwse gemeenten op politiek vlak. De Tongerse korpschef Geert Luypaert neemt de rol van waarnemend korpschef Rohnny Maes over en krijgt zo twee politiezones onder zijn leiding. Na overleg met de procureur des Konings en de gouverneur heeft het politiecollege geoordeeld om het verhaal van Maes af te ronden. Korpschef Geert Luypaert van de politiezone Tongeren-Herstappe neemt vanaf 1 april zijn taak over. Tegelijk wordt commissaris Rohnny Maes aangesteld als vervangend korpschef om de taken van Luypaert over te nemen bij verhindering.

Later op het jaar zou ook de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom mee in het fusieverhaal stappen. Als dat doorgaat komt er dus één grote politiezone met veel man- en slagkracht. Om de fusie met Tongeren-Herstappe te kunnen realiseren investeerde de zone kanton Borgloon (met gemeenten Alken, Wellen, Kortessem, Heers en Borgloon) nog 200.000 euro extra en 10 bijkomende manschappen.

Tweede keer, goede keer

In 2019 stonden de drie zones al eens op het punt te fuseren tot een grote superzone Haspengouw. Maar politiek bleek het water te diep. Uit een studie kwam naar voren dat er heel wat gelijkenissen waren, maar ook veel verschillen. De fusie kwam er toen niet. Een doorgedreven samenwerking tussen de drie zones werd wel opgestart. Vooral op het vlak van bijstand, ICT, slachtofferbejegening en recherche is de nood om de krachten te bundelen groot.