Borgloon

Verkoop kerkje Kuttekoven heeft nog een weg te gaan

De Sint-Jan-de-Doperkerk van Kuttekoven werd onlangs door het Loonse schepencollege voor 160.000 euro toegewezen aan vastgoedbedrijf Kolmont. Die gaat er een rustige plek van maken. Er moeten echter nog heel wat zaken worden afgesproken met de koper. De oppositie van Borgloon voelt zich gepasseerd omdat de burgemeester niet eerst de gemeenteraad inlichtte.

De verkoop zelf heeft nog niet plaatsgevonden. De stad Borgloon wil een aantal garanties op papier en ook het bisdom Hasselt moet haar zegen nog geven. “Maar als de procedures correct gevolgd worden zal de verkoop effectief door kunnen gaan”, bevestigt Eric Awouters (Open VLD/Stroop). Awouters vindt dat er voldoende rekening werd gehouden met de gevoeligheden van de inwoners van het dorp, de aandachtspunten van het bisdom en de visie van het stadsbestuur in het beschermde landschap van Kuttekoven. Eric Awouters: “Men wil er uitdrukkelijk een rustpunt en stilteplek van maken voor de mensen van het dorp. Kolmont Holding wil er ook 900.000 euro in investeren. De kerk is weliswaar gerestaureerd aan de buitenzijde, maar niet aan de binnenkant. Zo wil men roerende stukken uit de kerk hier weer in ere herstellen.”

Democratisch debat

De procedures zijn nog lopende, maar de verkoop zal in maart of april nog bekrachtigd moeten worden door de Loonse gemeenteraad. Daarvoor gaan stadsbestuur, bisdom en de koper alles eerst in onderling overleg vastleggen in een akte. “Belangrijk onder meer daarin is ook dat er geen bijkomende parkeerplaatsen komen. Er mag geen massatoerisme komen”, aldus Awouters.

De oppositie van Borgloon voelt zich gepasseerd omdat ze alles in de krant moest lezen. Wim Lambrechts (N-VA) en Marilou Vanmuysen (CD&V) betreuren dat ze niet tijdig op de hoogte werden gesteld van de stand van zaken in de procedure. “Het is een belangrijk dossier dat een open dialoog verdient. Wij moeten als raadsleden achter de feiten aanlopen”, klinkt het teleurgesteld.

Burgemeester Awouters (OpenVLD/Stroop) repliceert: “We willen als stadsbestuur komen tot een overeenkomst met het bisdom en met deze hoogste bieder. Debatteren in openbaarheid zal ons in procedurefouten doen belanden. Het bisdom moet eerst nog haar akkoord geven en het schepencollege wil garanties. Dit is een aanzet, de kerk is nog niet verkocht. Een finaal debat kan er later nog komen.”