Haspengouw Nieuws

Inwoners van Borgloon: “De burgemeester heeft ons stadje verkocht”

Lonenaren en Tongenaren zijn massaal gekant tegen de geplande fusie tussen hun beider steden. Dat blijkt uit een uitgebreide rondvraag tot dinsdagavond laat door de radioredactie van VRW. In beide steden voelen de inwoners zich bekocht. Of het grote blauwe verhaal van de twee steden beloond zal worden in het stemhokje in 2024 is dus nog maar de vraag.

De twee burgemeesters van Tongeren en Borgloon zien alvast veel voordelen in hun politiek project dat op 1 januari 2025 van start gaat. “Er is eerst en vooral de schuldovername door Vlaanderen. Die zou in ons geval neerkomen op een fusiebonus van 21.170.500 euro. Tongeren heeft nu 31.223 inwoners, Borgloon 11.118. Samen zou de nieuwe stad 42.321 inwoners tellen. Zo krijgen we als regionale centrumstad, wat Tongeren nu al is, meer middelen uit het Gemeentefonds.”

Concreet komt het erop neer dat de nieuwe fusiegemeente samen 2,8 miljoen euro meer inkomsten op jaarbasis zal hebben. “Veel geld, als je weet dat de twee begrotingen samen nu zo’n 80 miljoen bedraagt”, zeggen Awouters en Dewael. Er komen geen ontslagen voor de circa 800 mensen die nu voor een van de twee administraties werken. Maar zij die met pensioen gaan, zullen allicht minder snel worden vervangen. Burgemeester Awouters zag na het rapport van een extern bureau eind juni geen andere mogelijkheid meer. “Heers en Wellen willen niet fusioneren, en aangezien Alken niet rechtstreeks aan ons grondgebied grenst, bleef er enkel Kortessem over. Dat zou niets hebben opgeleverd. Vandaar ons initiatief om met Tongeren verder te praten.”

Massaal ‘neen’

Het was dinsdag de ganse dag door hét gespreksonderwerp in Borgloon en Tongeren. Opvallend daarbij was dat er geen schroom of terughoudendheid was. Mensen gaven vrijuit hun mening. En de conclusie is duidelijk: er is een massale ‘neen’ tegen deze fusie van Dewael en Awouters. Dat blijkt uit de rondvraag van VRW. De meeste mensen denken dat het puur om de macht gaat, en om de schulden af te kunnen lossen. Specifiek in Borgloon had een grote meerderheid zich duidelijk achter het nieuwe project geschaard met de 5 Haspengouwse gemeenten. Het idee om niet met een stad samen te gaan was mooi aan het rijpen bij de bevolking, zo blijkt uit de interviews: “En nu dit! We zijn verkocht aan Tongeren!” In Borgloon wordt Patrick Dewael, de burgemeester van Tongeren, als een sluwe vos gepercipieerd. “Wat heeft hij Awouters beloofd”, vragen velen zich af.

Kalm blijven

De gemeente Heers grenst binnen het kanton enkel aan Borgloon. Hoewel de signalen daar voor een fusie met 5 nooit echt overtuigend waren, is de gemeente nu wel verplicht om ofwel op zichzelf te blijven, ofwel bij een stad te gaan. Gezien de lage schuldenberg lijkt het erop dat Heers nog wel zelf voort kan, zonder anderen.

In Alken hebben we contact met burgemeester Marc Penxten (N-VA). “Ik wil alles wat laten bezinken. Je kan je natuurlijk veel vragen stellen over dit gebeuren. Patrick Dewael is een invloedrijk man. Er zijn ongetwijfeld beloftes gedaan. Het verbaast me dat de socialisten van Danny Deneuker hierin meegaan. Maar laten we nu vooral kalm blijven en eens nagaan wat we met de drie overblijvende gemeenten alsnog kunnen realiseren. Als inwoner zou ik in elk geval niet gelukkig zijn als zoiets boven je hoofd beslist wordt.”