Haspengouw Nieuws, Limburg

Gemiddelde leeftijd van Limburgse bevolking blijft stijgen

Sinds 2015 is de gemiddelde leeftijd van de Limburgse bevolking hoger dan die van de hele Vlaamse bevolking. Meestal wordt er naar de leeftijd van de bevolking gekeken op basis van leeftijdscategorieën. Een andere manier om ernaar te kijken, is de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Die indicator is nieuw in de databank van onze provincie. Eén duidelijk feit: Haspengouw kent veroudering van de bevolking.

(Bron: provincie Limburg)

Tussen 1990 en 2020 steeg de gemiddelde leeftijd van de bevolking het sterkst van alle Vlaamse provincies in Limburg: van 34,9 jaar naar 43,0 jaar. In 1990 hinkte Limburg ongeveer drie leeftijdsjaren achterop vergeleken met de vier andere Vlaamse provincies. De gemiddelde leeftijd ging dan gestaag omhoog en sinds 2015 is de gemiddelde leeftijd in Limburg hoger dan in heel Vlaanderen. Alleen West-Vlaanderen scoort nog hoger. In 2020 is de gemiddelde leeftijd in Limburg 43 jaar, in heel Vlaanderen 42,3 jaar en in West-Vlaanderen 44,1 jaar.

Verouderende bevolking ook merkbaar in Haspengouw

In 1990 was de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse bevolking hoger dan gemiddeld in Haspengouw (Gingelom, Heers, Borgloon, Tongeren, Sint-Truiden, Herstappe, Voeren, Riemst, Nieuwerkerken en Wellen). In 2020 is dat beeld gewijzigd en zien we een trend naar een verouderende bevolking in Haspengouw. De gemeenten voelen dat zelf ook zo aan en zetten hun beleid ernaar om. Zo heeft Alken aan de papenakker een groot centrum en appartementen voorzien in aanbouw om de verouderende bevolking op te vangen.

Links het kaartje van in 1990 en rechts dat van 2020: Zuid-Limburg steekt niet langer boven het Vlaams gemiddelde maar is aanzienlijk aan het verouderen