Haspengouw Nieuws

Haspengouwse verenigingen hoopvol over nakende beslissing jeugdactiviteiten

Minister van Jeugd en Sport Benjamin Dalle (CD&V) heeft aan het overlegcomité gevraagd om zijn voorstel goed te keuren. Dalle stelt voor om buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren te laten doorgaan, zij het in kleinere bubbels en beperkt tot één vrijetijdsactiviteit. De Haspengouwse verenigingen reageren unaniem zeer positief.

“Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht”, vertelt de minister aan VRW Nieuws. Het nationale Overlegcomité zal zo snel mogelijk de knoop doorhakken, maar het ziet er naar uit dat het voorstel kan doorgaan. Wellicht zal het comité nog voor het weekend het licht op groen zetten. Een aantal chiro- en scoutsgroepen hebben al laten weten er meteen in te vliegen. Zij gaan hun leden inlichten na de officiële beslissing, wellicht nu vrijdag. ”

Kinderen jonger dan 12

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een begeleider) gaan de volgende regels gelden:

– Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én maar de muziekles, én naar de jeugdbeweging. 

– Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten.

– En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten.

Kinderen van 12 tot 18

– Ook hier geldt: 1 activiteit per week kiezen.

– Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden.

– En ook in bubbels van maximum 10 deelnemers.

Kampen in de krokusvakantie

Er is een uitzondering: voor de kampen die er in de krokusvakantie aankomen zijn groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25.

En thuis?

Al het bovenstaande gaat over georganiseerde activiteiten in de sport, de cultuur en het jeugdwerk. Voor kinderen thuis blijven de bestaande regels gelden: dus niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, en binnen maximaal 1 knuffelcontact.