Heers

Heerse schuldenberg onverteerbaar voor oppositie

In het meerjarenplan trekt Heers 16 miljoen euro uit voor investeringen. Vooral de onderschatte kostprijs voor de renovatie van de sporthal maalt dat er moet bijgeleend worden. En dat is niet naar de zin van de oppositie. “Misdadig gewoon”, sneert Jan Leus (N-VA).

In het investeringsplan van het Heerse bestuur zitten onder meer heel wat rioleringsprojecten van Aquafin, waarin de gemeente mee moet investeren in verhogingen, voetpaden en bermen. Verder zal de Steenweg N3 volledig heraangelegd worden. Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) verantwoordt zijn keuzes: “Het eerste grote project is de renovatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenterreinen. Hiervoor trekken we 2 miljoen euro uit, die werken zullen midden 2021 starten. In 2022 of uiterlijk 2023 staat het nieuwe gebouw gepland voor de bibliotheek, academie, speelotheek en harmonie Salvia. Die nieuwbouw komt aan de Salvialaan, tegenover De Bammerd. Hiervoor maken we 3 miljoen euro vrij.”

Sporthal kost plots het dubbele

Er zijn enkele belangrijke nieuwe projecten door het gemleentebestuur op het spoor gezet, zoals de renovatie van het gebouw van de technische dienst en de vervanging van het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis. “We actualiseren ook de kostprijs van bepaalde projecten”, legt Pirard uit. “Zo ligt de kostprijs voor de renovatie van de sporthal dubbel zo hoog dan initieel geraamd. We bekijken projecten in hun totaliteit en houden rekening met het worstcasescenario zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Belangrijk is dat deze investeringen niet leiden tot nieuwe of verhoogde belastingen.”

Om alle projecten tot een goed einde te kunnen brengen, gaat de gemeente wel extra leningen aan. “Koken kost nu eenmaal geld. De leningen staan anno 2021 zo historisch laag dat het letterlijk het ideale moment is om te investeren in de toekomst van Heers”, besluit Pirard.

“Misdadig”

De oppositie is niet te spreken over de aanpassing van het meerjarenplan. “Misdadig”, vindt Jan Leus (N-VA). “Bovenop de herfinanciering van de uitstaande schuld, leent men nu nog eens 6,2 miljoen euro bij. Op die manier ga je in één legislatuur meer lenen dan het totale jaarbudget van de gemeente. We gaan dus naar een schuld van 1.849 euro per inwoner. Dat betekent dat de huidige meerderheid deze legislatuur de schuld met meer dan 1.000 euro per inwoner laat stijgen. Ik verdenk ze ervan de schuldenberg te vergroten met het oog op een mogelijke fusie.” Burgemeester Pirard dient Leus van antwoord: “We tonen met dit plan veel ambitie en een langetermijnvisie. Tot nu toe hebben we geen enkele lening opgebruikt. We zijn bereid om zwaar te investeren in duurzame projecten, gebaseerd op voorzichtige ramingen.”