Heers

“Het is genoeg geweest!” – Inwoners Heers dagen Watergroep voor de rechtbank

Inwoners van Rukkelingen-Loon stappen naar de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren. De bewoners kampen al jaren met scheuren in hun woningen. Volgens hen is dat het gevolg van het massaal oppompen van water door de Watergroep.

Via het gerecht hopen de inwoners het oppompen van grondwater te stoppen. De schade loopt op tot in de honderdduizenden euro’s. In het dorpje zijn er veel huizen die kampen met scheuren en verzakkingen. En dat heeft dan weer alles te maken met het oppompen van water.

Het waterproductiecentrum van De Watergroep in Heers vormt een belangrijke schakel in de watervoorziening van Heers, Gingelom en Sint-Truiden. Via deze waterwinning worden elke dag 6.250 gezinnen van kwaliteitsvol drinkwater voorzien. De Watergroep heeft tot oktober 2022 een vergunning om jaarlijks 1,4 miljoen m³ grondwater op te pompen.

De voorbije maanden kwam De Watergroep al onder vuur te liggen omdat heel wat dorpsbewoners last hebben van gescheurde muren en verzakkingen van hun woonst.