Heers

Herkebeek wordt terug opengelegd in Vechmaal

Het beleid van Gedeputeerde van Milieu Bert Lambrechts (N-VA) inzake het opnieuw openleggen van waterlopen in Haspengouw gaat onverminderd voort. In Vechmaal zal het ingebuisde gedeelte terug vrij komen.

De Herkebeek heeft in het centrum van Vechmaal (Heers) drie bronnen en stroomt van oost naar west door het dorp. Ter hoogte van de Vechmaallaan en Brugstraat is de Herkebeek op dit moment ingebuisd. De provincie zal in samenwerking met Aquafin en de gemeente Heers de beek op deze locatie opnieuw in een open bedding leggen.

“Dit is noodzakelijk omwille van de zeer hoge overstromingsgevoeligheid van dit gebied en de gekende wateroverlast uit het verleden”, stelt gedeputeerde Lambrechts. “De Herkebeek wordt dus opnieuw zichtbaar in het dorp en draagt op die manier bij tot meer waterbeleving voor de mensen uit de buurt.”

De werken zullen tegelijkertijd met riolerings- en wegenwerken worden uitgevoerd.