Heers

Uitbaters kapsalon in Heers krijgen subsidie voor CO²-meter

Om de kappers van Heers een hart onder de riem te steken en er mee voor te zorgen dat zij in alle veiligheid hun werk kunnen doen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de uitbaters van een kapsalon een subsidie toe te kennen voor de aankoop van een CO²-meter. Ook de scholen krijgen een exemplaar. Op termijn zullen alle publieke ruimten, buurthuizen en zalen ervan voorzien worden.

De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur en bedraagt min. de aankoopwaarde van het toestel en maximum 100 euro.
Facturen van de aankoop van een CO²-meter komen vanaf maart 2020 in aanmerking.
De aanvraag en kopie van de factuur kunnen worden ingediend per post of via mail naar wendy.cosemans@heers.be en dit voor uiterlijk 30 maart 2021.