Haspengouw Nieuws

Provinciebestuur wil structureel watertekort aanpakken

Het project “In de BRES voor Water” van de provincie Limburg wil nagaan hoe erg de Haspengouwse beken en het leven erin lijden onder de droogte. In juni onderzoeken wetenschappers en vrijwilligers opnieuw hoe het gesteld is met onze Haspengouwse beken.

“Met dit onderzoek willen we de waterstand én de ecologische kwaliteit van beken in Haspengouw in kaart brengen”, legt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) van Water, Natuur en Milieu uit. “Ook al regent het bij ons vaker dan in pakweg Spanje, toch is onze gemiddelde waterbeschikbaarheid minder en hebben we een structureel watertekort. Dat komt door de hoge verhardingsgraad en de drainage door landbouw.” 

De effecten van verdroging en waterschaarste zijn al zichtbaar in het landschap, en de voorbije jaren werden captatieverboden voor grond- en oppervlaktewater afgekondigd. “Als de waterbeschikbaarheid in de toekomst nog meer zou verlagen in bepaalde periodes, heeft dat een grote impact op veel waterverbruikers en op de natuur”, weet Lambrechts.

Natte natuur voor een evenwichtige waterhuishouding

Naast lange droge periodes brengt de klimaatverandering ook intense regenbuien met zich mee. Er is dus een structureel watertekort, en tegelijkertijd zijn er lokale overstromingen en wateroverlast bij hevige regen. Lambrechts: “Daarom is natte natuur zo belangrijk: moerassen, overstromingsgebieden en kronkelende beken houden onze waterhuishouding in balans. Die natte natuur zorgt er namelijk voor dat regenwater traag de grond in trekt.” Toch waren natte percelen vroeger niet populair. Moerassen werden gezien als “waterziek”, zonder maatschappelijk nut. De  gronden zouden weinig waarde hebben voor woonkernen, industrie en landbouw. Daarom werden deze gronden drooggelegd en dikwijls verhard.

In de BRES voor Water

Als reactie op deze problematiek lanceren de provincie Limburg (Provinciaal Natuurcentrum en afdeling Waterbeheer) en de Universiteit Hasselt (I-BioStat) samen met de partners Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vlaamse Milieumaatschappij (bekkensecretariaat Demerbekken) de campagne “In de BRES voor water”.

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water, Milieu en Natuur: “Met dit onderzoek willen we alles in Haspengouw in kaart brengen. Die gegevens kunnen ons beleid mee vorm geven.”

Lokaal beleid

Lambrechts mag dan al het beleid vorm willen laten krijgen; helaas wil het lokale beleid niet altijd mee. Sommige Haspengouwse gemeenten zijn zich niet bewust van dat structureel watertekort. Zo wil het stadsbestuur van Sint-Truiden (CD&V, Open Vld, N-VA) niet weten van het hergebruik van het opgepompte water op bouwwerven. Het voorstel van oppositiepartij Vooruit daaromtrent werd enkele maanden geleden op de gemeenteraad weggestemd.

Maar Lambrechts hoopt met deze campagne het beleid overal in Limburg alsnog te kunnen doen bewegen en zal op provinciaal vlak voortrekker zijn. “Om gegevens te verzamelen en te analyseren, doen we een beroep op wetenschappers, burgers en scholen. Zo zijn de Limburgers actief betrokken bij de watersituatie in onze maatschappij, en leren ze bij over het probleem van watertekort en wateroverlast voor mens en natuur. Deze zomer onderzoeken we de beken in Haspengouw, maar volgend jaar willen we dat onderzoeksgebied uitbreiden.”

Vrijwilligers gevraagd

Voor dit onderzoek is men op zoek naar extra vrijwilligers die via een online tool zelf de waterstanden doorgeven en enkele vragen invullen aan de geselecteerde meetpunten. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd door wetenschappers.

Deelnemen is eenvoudig, en iedereen die meedoet maakt kans op een leuke prijs: een gastronomisch etentje voor twee.