Kortessem

Gemeenteraad Kortessem mag toch langer vergaderen

Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) had wat graag de maandelijkse gemeenteraad om 23 uur afgesloten. Maar oppositiepartij Open Vld pikte dat niet en trok naar de minister van Binnenlands Bestuur. Die geeft hen nu gelijk.

De gemeenteraad van Kortessem heeft, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten, geen commissies. In zo een commissie worden dossiers al eens goed doorgenomen en besproken, waardoor het op de gemeenteraad iets vlotter vooruit gaat. Burgemeester Thijsen vindt echter dat de gemeenteraden veel te lang duren, soms tot ver voorbij middernacht. Menselijk gezien niet onbegrijpelijk. “Maar wij hebben als oppositie het recht, de plicht om alle dossiers grondig te bevragen en te controleren”, stelt Hugo Philtjens van Open Vld. Het raadslid krijgt nu gelijk van de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers.

Spreekklok

Thijsen kan niet anders dan zich neerleggen bij de beslissing van hogerhand. Maar hij bijt van zich af: “Het alternatief is dat we, net zoals in vele Vlaamse gemeentebesturen, de discussies binnen de gemeenteraad gaan reglementeren via een spreekklok. Is het dat wat we willen? Ik zal alleszins een nieuw overleg organiseren met de fractieleiders en de gemeenteraad zal in deze het laatste woord krijgen.”