Kortessem

Kortessem stelt mantelzorgtoelage uit wegens geen budget

Er is geen budget meer voor mantelzorg in Kortessem. Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Als mantelzorger neem je taken over van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Dat kan van alles zijn: huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele of administratieve ondersteuning. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te Kortessem van 18 december 2020 werd beslist om de mantelzorgtoelage opnieuw in te voeren. Nu blijkt dat omwille van budgettaire redenen beslist werd om de herinvoering van de uitgebreidere mantelzorgtoelage te verschuiven naar een toekomstig beleids- en meerjarenplan.