Kortessem

Toekomstplannen voor fietsveilige Hasseltsesteenweg Kortessem op tafel

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt plannen op voor de vernieuwing van de Hasseltsesteenweg (N20) tussen de Printhagendreef en de N76 Dorpsstraat in het centrum in Kortessem. De nadruk ligt op veilige fietsverbindingen en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Het kruispunt met de N76 wordt geoptimaliseerd als vervoersknooppunt.  De voorontwerpen liggen nu op tafel en AWV organiseert daarom op 27 april een infosessie voor alle geïnteresseerden.

Voorbereidingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Kortessem en rioolbeheerder Fluvius werken momenteel aan de voorbereidingen voor een vernieuwing van de N20 Hasseltsesteenweg in Kortessem. Afgelopen jaar heeft een studiebureau het stuk van zo’n 1,8 km de tussen de Printhagendreef en de N76 verder op papier gezet in voorontwerpplannen.

“De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op meer verkeersveiligheid, met onder andere veilige vrijliggende of verhoogde fietspaden”, zegt Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De omgeving van het kruispunt N76 x N20 wordt gezien als een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) waarbij vlot kan worden overgeschakeld op het openbaar vervoer en de fiets”. In de dorpskern blijft er ook ruimte voor een langsparkeerstrook aan één zijde van de weg. Fluvius heeft tegelijk de ambitie om op dit tracé een gescheiden riolering aan te leggen. Een belangrijk uitgangsprincipe is het maximale behoud van de beeldbepalende bomen langs de gewestweg.

Gefaseerde uitvoering op langere termijn


“We spreken vandaag nog niet over een schop in de grond. Er is momenteel nog geen concreet zicht op de effectieve uitvoering. De meerjarenplanning van AWV, waarbij ook de nodige uitvoeringsbudgetten moeten worden vastgelegd, is nog in opmaak. Ook het verloop van de grondverwervingen zal mede bepalend zijn.”

Digitale infosessie op 27 april


Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving goed te informeren over de plannen, organiseert AWV nu al een digitale informatieronde. Eind maart en begin april vonden al de eerste sessies plaats met de lokale Ruimteraad, de gemeenteraadsleden en de ondernemers in de projectzone.

De digitale infosessie is voorzien op 27 april 2021 om 19.30u. Inschrijven daarvoor gebeurt via de webpagina.