Haspengouw Nieuws

Limburgse vervoerregioraad keurt fel bekritiseerde ‘Vervoer op Maat’ toch goed

De Limburgse vervoerregioraad keurde maandag het Vervoer op Maat unaniem goed. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in werking te laten treden. Maar er klinkt veel kritiek vanuit Haspengouw.

Limburg zal worden ingedeeld in 6 flexregio’s. In deze regio’s wordt het flexvervoer georganiseerd, dat dient om Limburgers die in hun buurt geen bushaltes meer zullen hebben toch snel, comfortabel en flexibel te vervoeren naar overstaphaltes, zodat ze daar kunnen overstappen op een snellere Kernnet- of aanvullende lijn richting hun eindbestemming. Sven Lieten, co-voorzitter van de vervoerregio legt uit: “Het flexvervoer stopt niet aan de grenzen van de regio’s. Het is perfect mogelijk om met de flexbus van de ene deelregio naar de andere te reizen als dit niet mogelijk is via het kernnet of het aanvullend net, of als de omrijfactor te groot is.”

Lokale hoppinpunten

Bij de goedkeuring van het plan in oktober 2020 werd er per gemeente minstens 1 lokaal mobipunt vastgelegd. Tijdens de bilaterale overleggen werd met iedere gemeente gekeken naar de noodzaak om bijkomende lokale hoppinpunten vast te leggen.  In deze lokale hoppinpunten willen gemeenten samen met De Lijn, de Vlaamse Overheid, de Provincie verder investeren in goede overstapfaciliteiten, zoals halteaccommodatie, fietsenstallingen, informatieborden, ….

“Voor de verdere uitbouw van de lokale hoppinpunten heeft de Vlaamse regering een subsidiebesluit goedgekeurd. De lokale overheden kunnen voor de uitbouw van deze cruciale overstappunten een subsidie van maximaal 50.000 euro krijgen”, vult Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit, aan.

Daarnaast worden er in 17 Hoppinpunten in 17 gemeenten een Back-to-one deelfietsensysteem in de nabije toekomst geïnstalleerd. De locaties werden gekozen op basis van het potentieel. De Vervoerregioraad heeft gekozen om eerst aan te slag te gaan met deze 17 locaties, na evaluatie kunnen er bijkomende locaties worden toegevoegd.

Vaste lijnen voor asielscentrum in Bevingen

Er wordt een vaste Vervoer op Maat-lijn voorzien die het station van Sint-Truiden verbindt met het asiels- en opvangcentrum in Bevingen. Hierdoor kunnen de kinderen van het asielcentrum makkelijk van en naar school en kunnen de asielzoekers makkelijker naar de winkel en naar het station reizen.

“De vervoerregio Limburg heeft samen met de Limburgse steden, gemeenten en de Provincie hard gewerkt aan de verdere concretisering van het Vervoer op Maat. De weerstand en twijfel die er in een aantal steden en gemeenten nog bestond over de invulling is dus weggewerkt”, vertelt voorzitter van de vervoerregio en gedeputeerde van Mobiliteit, Bert Lambrechts. “Een sterk collectief signaal waarmee we naar Brussel toe nog maar eens bewijzen dat de Limburgers aan hetzelfde zeel trekken”, besluit hij tevreden.

Kritiek vanuit Haspengouwse gemeenten

Of de weerstand is weggewerkt is maar de vraag. De voorbije weken waren er in Alken en Nieuwerkerken protestacties tegen het vervoer op maat. En in de andere Haspengouwse steden en gemeenten liet men het wel passeren, maar met zeer lange tanden, met uitzondering van de bestuursmeerderheid van Sint-Truiden. Bij rondvraag blijkt die kritiek allerminst weggewerkt. “Als het plan is uitgerold zullen de mankementen al snel boven komen drijven, en dan zijn nieuwe acties niet uit te sluiten”, klinkt het. “We vrezen dat vooral ouderen en mensen met beperkingen het slachtoffer zullen worden van wat deels een geprivatiseerd en duur systeem gaat worden. En in de regio Haspengouw zal het aanbod nog lager zijn. Ook het systeem met de belbussen heeft er nooit deftig gewerkt. Lijn 26 van Heers naar Sint-Truiden was een ramp. Dit nieuwe systeem wordt voor de mensen duurder.”