Haspengouw Nieuws

Minister Somers wil Haspengouwse gemeenten ondersteunen in de aanpak van de CO² met autodelen

De klimaatplannen van de verschillende Haspengouwse steden en gemeenten inzake inspanningen om de CO²-uitstoot significant te doen dalen tegen 2030 kon ons op de redactie niet echt overtuigen. Donderdag 9 september stelde Minister Somers een gids vol inspiratie voor waarbij autodelen centraal staat.

Op de studiedag voor lokale overheden gaf minister Somers aan steden en gemeenten te willen ondersteunen in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. Hij neemt daarbij ‘autodelen’ onder de arm. Minister Somers: “De ambities op vlak van autodelen liggen hoog. We streven ernaar jaarlijks 100.000 ton minder CO² uit te stoten tegen 2030.”
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers focust zich op vier werven: vergroening, energie, water, en (elektrische deel-) mobiliteit. Steden en gemeenten die het pact ondertekenen kunnen beroep doen op financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid waarmee ze concrete acties kunnen uitvoeren die bijdragen aan deze vier pijlers. Opnieuw Somers: “Op vlak van elektrische deelmobiliteit streef ik naar minstens één extra deelwagen per 500 inwoners. Daardoor zal er minder publieke ruimte ingenomen worden door parkeerplaatsen. Een private wagen staat gemiddeld 96% van de tijd stil. Vandaag nemen parkeerplaatsen 24.000 hectare van onze openbare ruimte in. Meer deelwagens kunnen
dit probleem voor een deel oplossen. Eén deelwagen vervangt tot 10 private wagens.”

Tips en tricks

Autodelen.net stelde een inspiratiegids samen met concrete tips en
tricks om lokaal in te zetten op zowel het stimuleren van de vraag naar autodelen als het installeren van het aanbod.