Nieuwerkerken

Parochiekerk Binderveld van Nieuwerkerken blijft gewoon kerk

De Sint-Jan Baptistkerk, ook wel Sint-Jan de Doperkerk genoemd, blijft gewoon als kerk functioneren met de gebruikelijke erediensten. De parochiekerk, gelegen aan de Molenstraat, kwam de voorbije maanden ter sprake omdat er een mogelijke nevenbestemming werd onderzocht. Het bureau dat de studie maakte heeft haar conclusie klaar. Daaruit blijkt dat de kerk er zich toe leent voor een zogenaamd ‘dubbel gebruik’. De erediensten zouden kunnen blijven plaatsvinden, en daarnaast kan het ingericht worden voor publieke activiteiten. Een keuze die het gemeentebestuur vooralsnog niet wil maken. De gemeente wil alles nu houden zoals het is. Het nabijgelegen zaaltje Berleveld zou anders overbodig worden. De kost voor herinrichting zou niet te verantwoorden zijn en de publieke ruimte is zelfs kleiner dan in zaal Berleveld.