Haspengouw Nieuws

Opiniestuk – Have yourself a merry little Christmas

door Rudi De Cock

2020 was een horrorjaar. Op uitzonderlijke schaal hakte een pandemie in op miljarden levens. Mensen werden ziek en stierven. Ook ons mooie Haspengouw bleef niet gespaard. De gemeente Alken haalde het nationale, ja zelfs het internationale nieuws. Een hele generatie werd er in een mum van tijd weggeveegd. Ook in onze andere Haspengouwse steden en gemeenten was het kommer en kwel. Mensen verloren hun baan en belandden in financiële moeilijkheden. Onze dagelijkse vanzelfsprekendheden werden ons afgenomen. Elementaire vrijheden werden gekortwiekt. Het sociale leven werd lamgelegd. Ondanks hun nabijheid waren dierbaren vele weken en maanden fysiek onbereikbaar. En zoals het een horrorjaar betaamt, eindigt 2020 in mineur, met in België een aanhoudend contactverbod. Gisteren kregen we op de valreep te horen dat kinderen van onder de 12 jaar plots wél meetellen als knuffelcontact. Maar als u het goedvindt, sla ik mijn bedenkingen bij het coronabeleid graag over. Als 2020 een muziekstuk was, dan klonk het als Leonard Cohen in ‘Famous Blue Raincoat‘. Veel somberder en zwaarder wordt het niet.

Veerkracht en hoop

Toch is 2020 ook en misschien vooral vooral het jaar van de hoop. In datzelfde Alken presenteerden hogeschoolstudenten trots een robot die in de rusthuizen kon rondwandelen en met de eenzame bejaarden spelletjes kon spelen en liedjes zingen. Het jongerenkoor Dolce Canto en hun D.C.Belles Band maakten een hartverwarmend filmpje op een liedje van Coldplay en Alkenaren met een groot hart bezochten op afstand aan de ramen de rusthuisbewoners. Bekomen van de eerste schok, waren er in onze Haspengouwse dorpjes heel veel mensen die veerkracht toonden en mooie initiatieven namen om op andere manieren warmte in ons leven te blazen. Wanneer er veel redenen tot pessimisme zijn, kan de vlam van de hoop hoog opflakkeren. Hoop is het vlammetje dat ons warm kan houden precies wanneer de dagen het koudst zijn. Het is pas in totale duisternis dat we ten volle de kracht van een enkele lichtbron kunnen bevatten. Het is pas in uitzonderlijke tijden dat we het uitzonderlijke waartoe de mens in staat is te zien krijgen. In de moeilijkste omstandigheden komt ook het mooiste in de mens naar boven. En dat hebben we in 2020 duidelijk kunnen aanschouwen. Het was een donker jaar vol schittering, met verschillende lichtbronnen van hoop.

Massa’s mensen dragen zorg

Eén van die opvallende lichtbronnen is onmiskenbaar te vinden in de toewijding waarmee duizenden mensen in de zorg (ook het ondersteunend personeel) het beste van zichzelf hebben gegeven. Dat werkte aanstekelijk. Studenten werken, ook nu in de kerstvakantie, als vrijwilliger bij de puts- of verplegingsdiensten in ziekenhuizen. Solidariteit heeft in 2020 zeldzame vormen en proporties aangenomen. Dat heeft er ook toe geleid dat inzake wetenschappelijke vooruitgang en ontwikkeling 2020 een hoopvol jaar was. Door eerder als partners dan als concurrenten samen te werken, is de ontwikkeling van een coronavaccin, én ook de ontwikkeling van onze kennis voor een betere behandeling van zieken, in een opvallende snelheid vooruitgegaan.

Zuurstof voor de ziel

De mens is een hoopvol wezen, we leven met onze blik gericht op de zon die opkomt aan de horizon van de toekomst. Hoop is de motor. Hoop is actief streven naar wat beter is. Hoop is voor de ziel wat ademen is voor het lichaam. Hoop is de levensader van de geest, zuurstof voor de ziel. Zonder hoop verwelken we vanbinnen.

Meer nog dan andere jaren is deze kersttijd een feest van de hoop, van licht in donkere dagen. Waar de wereld in 2021 heen gaat, kan niemand met zekerheid voorspellen. Maar wie de hoop in zijn hart draagt, weet dat andere en betere tijden niet louter voor ons liggen, maar vooral in ons liggen. Ik zing dan ook graag stilletjes mee met wijlen Ella Fitzgerald in het lied ‘Have yourself a merry little Christmas’: “Next year all our troubles will be out of sight”.

Have yourself a merry little Christmas.

De redactie van radio VRW en alle medewerkers wensen u fijne kerstdagen toe.