Haspengouw Nieuws

Opvallend slechte score voor vaccinatiecentrum Sint-Truiden

Uit de recent vrijgegeven vaccinatiecijfers blijkt Sint-Truiden wat betreft het aantal vaccinatieprikjes zeer zwak te presteren ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Van de 300 Vlaamse gemeenten scoren er 12 ondermaats, waaronder Sint-Truiden.

Volgens de officiële cijfers heeft de rest van Limburg gemiddeld bijna 20% meer gevaccineerden. Gert Stas van Vooruit Sint-Truiden heeft zo zijn bedenkingen: “Men zou kunnen beargumenteren dat met de makkelijke vaccinatie in onze grote rusthuizen en de nabijheid van het vaccinatiecentrum het percentage van de gemeente Sint-Truiden net hoger zou moeten zijn, in plaats van lager.” En hij richt zicht tot de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum: “Kan u me deze cijfers verklaren? Zijn er al bijsturingen geweest om de snelheid van vaccineren te vergroten? Zo ja, welke? Welke stappen zullen ondernomen worden om aan het Vlaamse gemiddelde te geraken”, vraagt Stas zich af. Hij richtte zijn vragen rechtstreeks tot de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum.

De laatste weken was er al veel te doen rond het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. Wat dat betreft is het uitkijken naar de gemeenteraad van Nieuwerkerken aanstaande donderdagavond. De onvrede met de gang van zaken is daar onder de raadsleden vrij groot.