Haspengouw Nieuws

Palmzondagviering te volgen op radio VRW

Om 10 uur zal radio VRW de eucharistieviering uitzenden ter gelegenheid van Palmzondag. Heel wat parochies in Haspengouw houden hun deuren gesloten; anderen laten toe dat je de kerk even bezoekt in je bubbel. “Ik kijk uit, samen met vele pariochianen, om de mis terug te kunnen vieren”, vertelt medewerkster Roos Jacques van de parochie Sint-Jan-de-Doper.

Palmzondag luidt traditioneel de start in van De Goede Week. Een beetje een vreemde benaming omdat het net in die week was dat destijds Jezus van Nazareth werd verraden en gekruisigd. Tenzij je het door de christelijke bril bekijkt: Jezus zal sterven maar verrijzen. Hij zal vanaf dan ook echt als De Messias, De Verlosser worden beschouwd. Daarom dat zelfs de dag waarop Jezus stierf, vrijdag 6 april van het jaar 30, als Goede Vrijdag wordt benoemd en nog steeds zo herdacht.

Uitzending

Radio VRW zendt de viering van Palmzondag uit op zondag 28 maart tussen 10 uur en 11 uur. “De parochianen zullen de viering van thuis uit moeten volgen, en dit door corona”, vertelt Roos Jacques. “We zijn VRW dankbaar dat ze dit voor ons willen doen.”