Gingelom, Nieuwerkerken, Sint-Truiden

2 miljoen euro kwijtgespeeld – cybercriminaliteit in Haspengouw blijft toenemen

Het hoge aantal online-misdrijven zit sinds de coronacrisis in de lift. Ook de regio Haspengouw ontsnapt daar niet aan. Alleen al voor de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom werden er in 2021 maar liefst 133 aangiften geregistreerd, waarbij mensen voor 1.264.350 euro kwijtspeelden aan criminelen. Met de cijfers van 2020 erbij zit men al aan 2 miljoen kwijtgespeelde euro’s. En dat is dan nog zonder het Kanton Borgloon meegerekend.

Internetfraude is een vorm van oplichting die de laatste jaren flink stijgt. Het gaat bijvoorbeeld om fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapsfraude en identiteitsfraude. Voor de regio rond Sint-Truiden spreken de cijfers voor zich. Korpschef Steve Provost verduidelijkt: “De bedragen die de daders proberen buit te maken stijgen jaar na jaar. In 2020 werden 112 feiten aangegeven voor een bedrag van € 773.460. In 2021 waren dat 133 feiten voor een bedrag van € 1.264.350. De verschuiving van de criminaliteit van de reële wereld naar de digitale wereld is al jaren aan de gang, maar lijkt tijdens de pandemie meer uitgesproken dan voorheen. Wellicht zorgden de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen Covid-19, zoals het verplichte telewerk en de sluiting van winkels, voor een toegenomen computer- en internetgebruik, en bijgevolg een verhoogde online kwetsbaarheid.”

Preventie

“Via verschillende kanalen proberen we jong en oud mee te geven hoe bewust om te springen met de mogelijkheden en de valkuilen van de online wereld”, vervolgt de korpschef. “Die informatie is terug te vinden op onze website en in een brochure. Er komen ook infosessies, onder andere op scholen.”