Sint-Truiden

Argumenten burgemeester Heeren kloppen niet

In haar toelichting op de gemeenteraad haalde Veerle Heeren verschillende argumenten aan waarom ze zich liet verleiden tot een vroegtijdige vaccinatie voor zichzelf en dertien anderen. Niet al die argumenten hielden steek, zo blijkt uit een onderzoek door Het Belang van Limburg.

Truiens burgemeester Veerle Heeren begon afgelopen maandag haar toelichting met een schuldbekentenis en een belofte. “Ik heb een fout gemaakt”, zei ze. “Ik wil u vandaag het verhaal vertellen hoe dat gebeurd is. Onverbloemd. In alle openheid.” Vervolgens vertelde ze dat haar enige bedoeling was om de vele open afspraken in te vullen om zo te vermijden dat “duizend” vaccins verloren zouden gaan. Maar haar argumentatie stemt chronologisch niet overeen met de data van de vaccinaties. De Limburgse krant wikte enkele quotes van Heeren.

“Op het einde van de dag waren er altijd vaccins over. Zo dreigden er in de beginperiode duizend vaccins verloren te gaan.”

Op 10 maart, de dag van Heerens eerste vaccinatie, waren er in Sint-Truiden nog maar 926 vaccins geleverd. Hoe konden er dan op dat moment duizend vaccins verloren gaan? “Die verwijzing is enkel gemaakt in de context van de dertien namen van de kandidaat-invallers”, zegt haar woordvoerster. “Van 22 februari tot 11 april waren er in totaal 6.644 vaccins beschikbaar. Daarvan waren er bijna duizend over, omdat mensen een vaccin weigerden of in tussentijd al gevaccineerd waren.” Vreemd, want vaccins gaan bij een weigering of omboeking niet meteen verloren. Enkel opgetrokken spuitjes moeten de dag zelf nog toegediend worden. Een ongeopende AstraZeneca-flacon kan zelfs zes maanden bewaard worden in de koeling.

De woordvoerster erkent dat de inenting van de burgemeester niets te maken heeft met die duizend vaccins. “Haar verklaring is dat ze dagelijks in het centrum aanwezig was. Ze werd dus op dezelfde manier behandeld als de andere vrijwilligers.” Pittig detail: in de week van 8 maart kwam de eerste Pfizer-levering toe. Van die 126 vaccins verdween er dus al meteen eentje in de bovenarm van Veerle Heeren.

“Er was een enorm tekort aan kandidaat-invallers. Dat was in het hele land zo.”

Al in januari gaf het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om een reservelijst aan te leggen met zorgkundigen, die gebeld konden worden als er op het einde van de dag overschotjes zouden zijn. Heel wat Limburgse centra deden dat, Sint-Truiden niet. “Op onze lijst stonden veel mensen, die allemaal zeer bereid waren om te komen”, zegt een Limburgse centrummanager. “Belden we er tien, dan sprongen er negen meteen in hun auto. Die ene andere kon écht niet en baalde daarvan.”

Op 9 maart waren zowat alle zorgkundigen gevaccineerd en kwam er een nieuwe richtlijn van het Agentschap voor de reservelijst: eerst 65-plussers, daarna politieagenten, kleuterjuffen en personeel in de kinderopvang. Maar in Sint-Truiden konden 65-plussers zich pas in april aanmelden als reserve. Het tekort aan invallers was dus vooral een Haspengouws probleem, niet een van het hele land.

“Er was een grote terughoudendheid bij de mensen door de berichten over bepaalde vaccins.”

Zonder de naam te noemen, verwijst Heeren hier naar AstraZeneca. Tussen 3 februari en 3 maart werd dat vaccin niet toegediend aan 55-plussers. Maar na bijkomend onderzoek kwam de Hoge Gezondheidsraad op dat advies terug. De echte heisa, na de meldingen over bloedklonters, ontstond echter pas op 11 maart, daags na de vaccinatie van Heeren. Uit een uitgebreide rondvraag van deze krant bleek dat het aantal afmeldingen in die periode bijzonder goed meeviel. Bovendien werd Heeren gevaccineerd met Pfizer. “De terughoudendheid waarvan sprake is, is gesignaleerd door medewerkers in het centrum”, zegt haar woordvoerster, die erkent dat ook dit argument geen verklaring is voor de vaccinatie van Heeren, wel voor die van de dertien anderen.

“Er konden meer spuiten getrokken worden uit de flacons dan er in de bijsluiter stond.”

Een argument dat logisch klinkt, maar chronologisch niet helemaal klopt. Al op 20 januari paste Pfizer de bijsluiter van de flacons en de leveringen aan van vijf naar zes doses per flacon. Dat kan dus niet tot overschotten geleid hebben in Sint-Truiden. Sommige verpleegkundigen slaagden er weliswaar in om zelfs zeven doses uit één flacon te halen. In de week van 15 maart kregen de centra nieuwe spuitjes, waarmee dat bij iedereen lukte. Maar in de week daarna werden de vaccins opnieuw in functie daarvan herberekend.