Sint-Truiden

Audit Vlaanderen dient klacht in tegen Truiens stadsbestuur

Audit Vlaanderen zal bij de gouverneur klacht indienen tegen het stadsbestuur van Sint-Truiden. Er zijn problemen met de organisatie van de stadsdiensten en met een aantal financiële dossiers. De burgemeester en schepenen willen hiervan niets bespreken op de gemeenteraad en deden het daarom dinsdagavond op een raadscommissie.

Net zoals een school krijgt ook een stadsbestuur af en toe een doorlichting. Ambtenaren van de Vlaamse Overheid gaan dan na hoe de werking van de stad loopt, en of de burgemeester en schepenen hun werk correct doen. Gebeurt alles volgens het wettelijk boekje? Die vraag staat centraal bij zo’n doorlichting. “Uit de nieuwe audit blijkt nu dat het stadsbestuur zwaar in de fout is gegaan op verschillende vlakken”, steekt Gert Stas (sp.a) van wal.

Beslissingen van politici verstoren de goede werking

“Tekenend is dat het stadsbestuur dit belangrijke document over de werking van de stad, in tegenstelling tot vroegere audits, niét meer op de gemeenteraad wil bespreken. De samenwerking tussen de administratieve diensten van de stad en anderzijds de politici verloopt moeizaam.” Stas heeft een lijstje gemaakt met de belangrijkste punten van kritiek die hebben geleid tot het indienen van een klacht. Zo nemen burgemeester en schepenen ongefundeerde beslissingen en verstoren ze de werking van de administratie. Het OCMW loopt inkomsten mis door een onvoldoende uitgewerkt debiteurenbeheer.  Over hoeveel inkomsten gaat het? Hoe komt dit? Gaat dit aangepakt worden? Schepen Pascal Monette was niet aanwezig op de vergadering”, geeft Stas mee.

Financieel debacle

Audit Vlaanderen hakt vooral in op het financiële luik. Fractieleider Gert Stas dook in het officiële rapport en drukt zijn bezorgdheid uit voor een aantal hete issues:

  1. “De samenwerking tussen de financiële dienst en de overige diensten laat te wensen over. Dit leidt tot frustraties en efficiëntieverlies.
  2. De voorziene middelen zijn ontoereikend voor een goede dienstverlening.
  3. Er is sprake van een  “inefficiënte aanpak van aankoopdossiers”.
  4. Bij het contractbeheer zoals elektriciteit en externe dienstverlening is er in 7 van de 24 dossiers sprake van onvoldoende mededinging bij contractvernieuwing. Dit is een overtreding op de regelgeving op overheidsopdrachten.
  5. De rol van de externe onderhandelaar bij aankoopdossiers is onduidelijk .
  6. De financieel directeur is ook leidinggevende van de aankoopdienst. Hierdoor is het moeilijk om onafhankelijk een financiële controle te kunnen doen.
  7. De organisatie loopt het risico fraude niet te detecteren. Kortom, Audit Vlaanderen deelt duidelijk dezelfde bezorgdheid die ook wij en de gouverneur hebben. Belangrijke risico’s binnen het financieel management zijn onvoldoende onder controle”, besluit Stas. En hij rondt af met nóg een pittig weetje: “Een aantal voormalige medewerkers blijken nog steeds volmacht te hebben op zichtrekeningen van de stad.”

Klacht wegens schending van de wet

Naast al die bevindingen bleek een aantal dossiers zo gewichtig dat ze apart vermeld dienden te worden. Zware contracten rond verzekeringen (600.000 euro), ICT (170.000 euro) en ondersteuning in onderhandelingsprocedures bij overheidsopdrachten werden verlengd zonder marktbevraging.  Gert Stas: “Dit is een schending van de wet op de overheidsopdrachten. Omwille van deze schendingen en de grote bedragen, besloot Vlaanderen zeer uitzonderlijk zelf hierover de controlerende overheid en de gouverneur in te lichten. Dit is hoogst uitzonderlijk. Normaal stelt Audit Vlaanderen zich op als een loyale partner en raadgever, maar hier zag zij zich verplicht om de hogere overheid te briefen.”

Alle ogen gericht op burgemeester Heeren

De voorbije maanden waren er regelmatig officiële klachten tegen het stadsbestuur. Op punten waar het stadsbestuur ongelijk kreeg toonden burgemeester en schepenen zich niet altijd geneigd om fouten recht te zetten of bij te sturen. Op de laatste gemeenteraad werd er in een opmerking zelfs wat lacherig gedaan over de klachten. Maar na veroordelingen omwille van malversaties in o.a. personeelsdossiers en de openbaarheid van bestuur krijgt de gouverneur opnieuw een pittig Truidens dossier op de plank. Deze keer met een klacht door Audit Vlaanderen.

Hoe gaan politici, bestuurders van de stad Sint-Truiden reageren? Het wordt uitkijken naar een reactie van burgemeester Veerle Heeren, die bestuurt met een meerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld. Hoe ernstig neemt de burgemeester deze klacht? Krijgt de gemeenteraad ruimte om hierover te debatteren? Zal er bijgestuurd worden?

In Het Belang van Limburg lezen we online al een eerste reactie van de meerderheid bij monde van schepen Jo François (N-VA). Hij vindt het geen slecht rapport. Hij wil de audit gebruiken om te verbeteren waar het kan.