Sint-Truiden

Boom aan Ursulinen wordt voorlopig niet gekapt

Uit een controleonderzoek blijkt dat van de 12 bomen met een vermoeden van ernstige ziekte en instabiliteit er zes zullen gered kunnen worden. Ook de monumentale boom op het binnenplein wordt – voorlopig althans – niet gekapt.

In opdracht van de stad Sint-Truiden voerde een gespecialiseerde firma recent een controleonderzoek uit bij bomen waarbij een vermoeden was van ernstige ziekte en instabiliteit. Daardoor vormen ze een veiligheidsrisico voor de omgeving. In totaal zijn 12 risicovolle bomen onderzocht, de helft kan nu toch worden gered van veiligheidskap. Op basis van dit onderzoek zullen nu beheersmaatregelen worden opgesteld om de behoudskansen voor deze bomen te vergroten en ze voor langere termijn te kunnen behouden. 

Ursulinen

De monumentale boom op het binnenplein van het appartementencomplex in de voormalige Ursulinen wordt voorlopig niet gekapt.  Hoewel deze boom is aangetast door een zwam en hierdoor in de toekomst een risico kan vormen voor stambreuk, is een verdere levensverwachting tussen de 5 en 10 jaar realistisch.  Om alle risico uit te sluiten zal binnenkort een bijkomende gespecialiseerde “trekproef” worden uitgevoerd. Andere opvallende bomen in de stad die niet gekapt worden zijn de zilverlinde op het Sint-Martenplein, een paardenkastanje en een cipres in het stadspark.

Noodkap

Uit het onderzoek blijkt dat de rode beuk aan het Bèr Joekpad zodanig is aangetast dat een onmiddellijke noodkap dient te worden uitgevoerd. De 22 meter hoge boom heeft een aangetaste, holle stam met een wanddikte van slechts 14cm waar dit minimaal 26cm zou moeten zijn.  In afwachting van de kap de komende uren, werd de directe omgeving afgesloten.

De overige vijf versleten en dode bomen bevinden zich in het stadspark maar vormen geen direct gevaar voor de omgeving.  Zij zullen in het najaar worden vervangen door nieuwe exemplaren.