Sint-Truiden

Boom Ursulinen moet weg

Burgemeester en schepenen van Sint-Truiden hebben plannen om de historische beuk aan de Ursulinen te rooien. “Vermits het hier om een monumentale boom gaat, vind ik dat er minimaal een tweede en zelfs derde advies moet gevraagd worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit).


“Er moet alles aan gedaan worden om die boom alsnog te redden en te behouden, zelfs al zou het maar voor een aantal jaren zijn.” Dat is het standpunt van raadslid Vandenhove. Hij legt uit: “Het geld dat dat kost, moet de stad maar proberen te verhalen op de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en op de aannemer, die omwille van de bouwwerken wellicht mee verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. Bovendien kan de vraag gesteld worden of de stad bij de bouwwerken voldoende preventieve maatregelen genomen heeft vanuit ruimtelijk ordeningsstandpunt en in het kader van erfgoed de boom goed verzorgd heeft.

Nieuwe boom

De boom staat op het binnenplein van de Ursulinen op openbaar domein en zit derhalve in het onderhoud bij de stad. De stad reageert op Vandenhove zijn voorstel: “De beuk is in een zeer slechte toestand door aantasting van zwammen en is niet meer te redden. Er is een vergunning aangevraagd om de boom te kappen, waarna er een nieuwe boom zal aangeplant worden.”

Vandenhove is niet onder de indruk van het antwoord. “Dat is gewoon irrealistisch, zelfs een beetje belachelijk: hoe kan je nu zulke boom vervangen door een nieuwe te planten? Ik roep het CD&V/N-VA/Open Vld-schepencollege op om er alles aan te doen om, kost wat kost, deze historische beukenboom in het centrum van de stad te behouden.”