Nieuwerkerken, Sint-Truiden

Burgemeester Deferm maakt bocht van 180 graden en verdedigt plots Sint-Truiden in vaccinatiediscussie

Sint-Truiden / Nieuwerkerken –

Burgemeester Dries Deferm (CD&V) kreeg vorige week opmerkingen vanuit zijn eigen schepencollege over de eenzijdige vaccinatie van de kinderverzorgsters van de Truidense kinderopvang Tutti Frutti. Vooral het bestuur van Sint-Truiden was kop van jut. Deferm had wel oor naar de verzuchtingen van zijn raadsleden. Enkele dagen later stuurde hij echter alle gemeenteraadsleden een ‘corrigerende mail’ waarin hij de stad Sint-Truiden verdedigt. Ook burgemeester Veerle Heeren (CD&V) post nu op Facebook dat alles volgens het boekje verloopt.

Consternatie alom vorige week op de gemeenteraad van Nieuwerkerken toen bleek dat de stad Sint-Truiden het personeel van de kinderopvang Tutti Frutti had laten inenten, terwijl het personeel van de kinderopvang van Nieuwerkerken en Gingelom de prik niet kreeg. De burgemeester werd door zijn eigen fractie bevraagd. Zelf verklaarde hij alles nagekeken te hebben en inderdaad vanuit Sint-Truiden geïnformeerd werd dat het bericht van Tutti Frutti klopte. “Dries kan hier niet aan doen”, klonk het evenwel collegiaal bij de raadsleden.

Nieuwerkerken boos op Sint-Truiden: “Ze laten mensen vaccineren die niet tot de risicogroep behoren!” – Haspengouw Nieuws

Corrigerende mail

In het weekend moet Deferm zich bedacht hebben, of moet er overleg met Sint-Truiden zijn geweest, want plots klonk het helemaal anders. In de mail haalt hij uit naar zij die boos zijn op Sint-Truiden. Vreemd. Enkele dagen ervoor ging hij mee in diezelfde raadsleden hun boosheid, zij het weliswaar – burgemeester gewijs – iets gereserveerder. Volgens Deferm ligt de fout bij de dienst Zorg en Gezondheid. Deferm: “De enige mogelijkheid is dus dat de lijsten niet correct gescreend zijn geworden door deze dienst en dat de kinderverzorgsters er niet zijn ‘uitgegooid’ en hierdoor toch een inenting hebben verkregen.”

Reactie burgemeester Heeren

Ook de burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren (CD&V), laat zich onrechtstreeks uit over de kwestie. Via facebook legt ze uit: “Het vaccinatiecentrum Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken volgt de vaccinatievolgorde zoals vooropgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.” Wanneer Facebook-gebruikers reageren dat er aan vriendjespolitiek wordt gedaan geeft Heeren antwoord: “Dan moet u contact nemen met de eerstelijnszone. Volgens onze informatie is alles correct verlopen!” De Truidense burgemeester legt uit hoe het werkt: “Het vaccinatiecentrum krijgt veel vragen over reservelijsten en over de manier waarop vrijgekomen of ‘lege’ plaatsen worden opgevuld. Ook hier volgt het vaccinatiecentrum de aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De vrije plaatsen worden in de eerste plaats ingevuld door de doelgroep die nu aan de beurt is, nl. de 65-plussers uit Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.” Op de kwestie van de inenting van het personeel van Tutti Frutti gaat ze echter niet in.

Ondertussen houden in de stad de geruchten aan dat Sint-Truiden ook haar OCMW-personeelsleden heeft laten inenten en dat de burgemeester en één of meerdere schepenen al ingeënt zouden zijn. Het zou fijn zijn moest daar klare wijn over geschonken kunnen worden.