Sint-Truiden

Buurtbewoners vragen parkeergelegenheid aan voormalig café ’t Kroegske

In het centrum van Brustem is er een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. “Door de afschaffing van de parkeerruimte aan voormalig café ‘t Kroegske staat het plein in Brustem-dorp soms vol”, zegt buurtbewoner Dirk Palms. “Op drukke momenten met drie horeca-zaken in een klein dorp leidt dat tot foutparkeren en tot pv’s.” De politie zegt intussen dat er zeker geen klopjacht op foutparkeerders aan de gang is. “Op een maand tijd waren er amper twee verbaliseringen”, klinkt het daar.

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat de politie gewoon zijn werk doet ”, steekt Dirk Palms van frituur Et Durp van wal. “Maar dagelijkse patrouilles met de pen op scherp lijken ons overbodig. Ik ga zeker niet in twijfel te trekken of de boetes terecht waren. Het probleem is eerder dat op piekmomenten de bewoners hun wagen niet meer reglementair kwijt raken. Recent heeft de stad een parkeerverbod ingelast ter hoogte van het voormalige ’t Kroegske. Deze wagens parkeren nu ook op het plein wat op drukke tijden opnieuw parkeerschaarste in de hand werkt.” Een buurtbewoner vult aan: “Brustem mag dan een klein dorpje zijn; in het weekend bruist het hier van leven met drie horecazaken. En ja, dan parkeert er al eens iemand waar het niet mag. Maar waar kunnen die mensen anders terecht met de wagen? ”

Twee pv’s op een maand

“Wij vragen uiteraard altijd aan de burgers dat ze zich houden aan de geldende verkeersregels”, reageert Evi Lennertz, woordvoerder bij de Politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom. ”Er werden in Brustem-dorp geen specifieke controles gedaan. De afgelopen maand werden er 2 pv’s opgesteld voor foutief parkeren. Maar er zijn geen wijzigingen in het parkeerbeleid ten opzichte van vroeger. Dus we viseren Brustem zeker niet.” 

Twee vliegen in één klap

Maar daarmee is voor Palms de kous niet af. “Een ander probleem door het schrappen van parkeerplaatsen is dat de straat nu heel open en vrij ligt, wat de snelheid van het doorgaand verkeer dramatisch verhoogd”, argumenteert hij. ”Het stadsbestuur kan op een gemakkelijke manier zorgen voor meer plaatsen. Als ze het parkeerverbod zou opheffen, sla je twee vliegen in één klap: meer ruimte om te parkeren én snelheidsverlagingen.” Volgens de buurtbewoners en Dirk zelf zijn er nog extra parkeermogelijkheden te vinden. “Enkele kleine aanpassingen in de aanpalende straten en op het plein kunnen zeker zorgen voor extra reglementaire plaatsen. Ik roep het stadsbestuur, samen met tal van medebewoners, op tot gezond verstand.” 

Waarnemend burgemeester Engelbosch (N-VA) kreeg lucht van de zaak en laat weten dat hij bereid is om te luisteren naar de verzuchtingen van de buurtbewoners en daar waar mogelijk de parkeerinfrastructuur te verbeteren. Palms wil uiteraard met de burgemeester in gesprek wil gaan. Maar sommige andere dorpsbewoners onthalen het aanbod van Engelbosch met de nodige scepsis: “Hij wil geen staalnames naar PFOS laten uitvoeren in onze Melsterbeek, wat toch over gezondheid gaat, gaat hij zich dan wel bekommeren om parkeerplaatsen?”