Sint-Truiden

Clarissenklooster Diesterstraat wordt gedeeltelijk nieuwbouw met 19 appartementen

Een gedeelte van het clarissenklooster wordt afgebroken en op die plaats verrijzen 19 appartementen. De zusters krijgen een kleinschaliger gerenoveerd klooster, de vroegere linkervleugel, en hun kapel blijft behouden.

De oude gebouwen, destijds voorzien voor 70 clarissen, zijn voor de kloosterorde overbodig en vooral geldverslindend geworden. De vijf overgebleven zusters zullen daarom hun intrek kunnen nemen in de voormalige linkervleugel, en dit na renovatie. In overleg met de betrokkenen kwam architectenbureau a-tract op de proppen met een complete vernieuwing van de site. De historische kapel wordt samen met het hoofdgebouw in ere hersteld en gerestaureerd. Enkele kloostergebouwen maken vervolgens plaats voor 19 nieuwe appartementen, met één tot drie slaapkamers.

Jeruzalemsteeg

Het historische kloostergedeelte en de nieuwe gebouwen worden van elkaar gescheiden door de ‘Jeruzalemsteeg’, een historische steeg die in onbruik raakte maar nu dus weer gedeeltelijk heropend wordt. Ook een totaal vernieuwde kloostertuin wordt straks gemeenschappelijk. De bewoners van de appartementen kunnen in het klooster bovendien gebruikmaken van gedeelde ruimten, zoals een wasplaats of een medialokaal.

De vijf overgebleven zusters van de Clarissen, hier met pater Frans op het Franciscusfeest

31 wooneenheden

Uiteindelijk, als alles af is, zullen er volgens het architectenbureau a-tract zelfs 31 wooneenheden gerealiseerd zijn. “Na afbraak van de historisch irrelevante gebouwdelen worden 31 wooneenheden georganiseerd rond een gemeenschappelijke kloostertuin. De kapel en de ontmoetingsruimtes op het gelijkvloers van de gerestaureerde 18de eeuwse vleugel vormen een verlenging van de individuele woonruimte. Door afbraak van de bijgebouwen komt de 18de eeuwse achtergevel weer aan de tuin te liggen. De nieuwbouw bestaat uit twee vleugels aan weerszijden van de kloostertuin. De vleugel in het verlengde van de historische kapel zet diens volumewerking verder met drie bouwlagen met een zadeldak. De andere vleugel is lager en heeft een lessenaarsdak, als aansluiting op de buren en de bestaande tuinmuur”, zegt men bij a-tract.

Recuperatie bestaande materialen

Uitgangspunt voor de restauratie en reconstructie van het beschermde monument was de situatie zoals in 1852, met zoveel mogelijk recuperatie van bestaande materialen en elementen. A-tract: “De nieuwbouw is bewust eenvoudig en sereen gehouden, dit effect wordt versterkt door te kiezen voor een gevelsteen in combinatie met eenzelfde kleur tegelpan en subtiele detaillering van de dakrand. De nieuwbouw wordt deels uitgerust met een groendak, voor het andere deel wordt ingezet op recuperatie van regenwater. De tuin wordt op een natuurlijke manier aangelegd, met bloemenweide, plukgaard en het behoud van waardevolle bomen”, besluit men bij a-tract.