Sint-Truiden

Dreigend instortingsgevaar Veemarkthal Sint-Truiden

Sinds dinsdagnamiddag geldt er een parkeer- en toegangsverbod tot de Veemarkthallen in de stad Sint-Truiden. Dit verbod komt er nadat de brandweer samen met een burgerlijk-ingenieur eerder vandaag een inspectie ter plaatse deed. Daarbij is vastgesteld dat een dakspant rottingsverschijnselen vertoont waardoor instortingsgevaar dreigt.

Dinsdagmiddag heeft de brandweer samen met een burgerlijk-ingenieur een inspectie gedaan van de Veemarkthallen aan de Speelhoflaan. Uit de vaststellingen blijkt dat één dakspant aan de linkerhal rottingsverschijnselen vertoont en sterk is doorgebogen. Hierdoor dreigt de hele constructie te kunnen instorten. Vermits deze hal verbonden is aan de tweede hal dreigt ook hier mogelijk instortingsgevaar. Op basis van het advies van de brandweer Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is met onmiddellijke ingang beslist een algemeen parkeerverbod en toegangsverbod in te stellen in de beide hallen en de nabije omgeving buiten de hallen.

Sloopdossier met hindernissen

Op korte termijn zullen de eerste spanten verwijderd worden in afwachting van de volledige sloop van de tweede hal die aansluit bij het vroeger slachthuis. De hal waar de verrotting is vastgesteld is ook de hal die het stadsbestuur wil afbreken, samen met het slachthuis. Dat sloopdossier is lopende. De andere hal wil de stad recupereren zodat men in het kader van ontharding het Speelhof gaat verbinden met het stadspark en de Cicindriabeek. De beek zal daarbij worden opengelegd.

De sloop kwam onlangs nog in het nieuws toen bleek dat de stad zelf alle kosten gaat betalen voor het ruimen van het slachtafval dat er nog aanwezig is.

“De Truienaar gaat zelf de afvoerkosten voor het slachtafval moeten betalen” – Haspengouw Nieuws