Sint-Truiden

Een mening op zondag *** Ludwig Vandenhove: “Burgemeester, vertrouw uw personeelsleden aub!”

Gemeenteraadslid en oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (VOORUIT) is niet te spreken over de inzet van private studiebureaus door het Truidense stadsbestuur (CD&V, N-VA en Open Vld) die het personeel gaan bestuderen. Hij roept de burgemeester op om meer vertrouwen te geven aan het stadspersoneel in plaats van veel geld uit te geven.

“Het gaat om bijna 260.000 euros weggegooid geld”, steekt Ludwig Vandenhove van wal. Waarover gaat het?

Het stadsbestuur van Sint-Truiden stelde twee studiebureaus aan om het eigen personeel van de stadsdiensten door te lichten, met het oog op een betere prestatie en meer motivatie. Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2020 werd de opdracht ‘Personeelsbehoeftemeting’ toegekend aan de firma Moniquet en Company voor 171.215 euro en op 15 januari 2021 werd de opdracht ‘Transitie organisatie 2021’ toebedeeld aan de firma Atoom bvba voor 87.120 euro.

“Wat doen die mensen?”

Vandenhove is niet te spreken over de gang van zaken. “Als ik de bestekken en de collegenota’s erop nalees, zitten er heel wat overlappingen in die opdrachten. Het is nog erger: op basis daarvan is het zeker niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen wat die firma’s uiteindelijk doen.”

De gewezen burgervader is er niet gerust in. “Heeft Audit Vlaanderen dan gelijk in hun analyse over de manier waarop contracten in Sint-Truiden worden toegewezen? Kloppen dan ‘de roddels’ dat elke politieke partij in het college van burgemeester en schepenen hun eigen bureau of bureaus mag aanduiden”, vraagt hij zich luidop af.

Geef vertrouwen aan uw mensen

“Ik geloof niet in al die private studiebureaus. De burgemeester en de schepenen worden betaald om hun werk te doen en hun verantwoordelijkheid op te nemen, niet om dure private firma’s in te huren, die dat in hun plaats doen. Je moet vertrouwen geven aan uw personeel en dat gebeurt helaas niet in Sint-Truiden”, besluit het VOORUIT-gemeenteraadslid.

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (VOORUIT Sint-Truiden)

In een mening op zondag laat een raadslid zijn/haar licht schijnen over de politiek in zijn gemeente/stad.

redactie@haspengouwnieuws.be