Sint-Truiden

Gemeenteraadslid El Herbouti wil snel openlucht-fitness

Raadslid Eddy El Herbouti zal op de gemeenteraad van Sint-Truiden namens de VOORUIT-fractie een voorstel ter stemming voorleggen om een openlucht-fitness te installeren. “Het is tijd om de interesse die de meerderheid toonde in mijn voorstel concreet te maken. Ik heb veel inspiratie opgedaan in Leuven.” 

“Tijdens een raadscommissie had ik al eens voorgesteld om in een publieke ruimte in Sint-Truiden fitnesstoestellen te plaatsen”, steekt Eddy El Herbouti (Vooruit) van wal. “Andere gemeenten hebben daar met de covid-sluiting van de private fitnesscentra al op ingespeeld. Mijn voorstel werd toen met veel interesse onthaald in Sint-Truiden bij het stadsbestuur, maar sindsdien bleef het stil.”

Sociale functie

Het raadslid ziet nochtans niets dan voordelen. “Fitness op publieke ruimten werkt aanvullend op fitness in de private sector, niet concurrentieel. Fitness kan een sociale functie hebben, onder andere voor jongeren, die hun energie op een positieve en gezonde manier kwijt kunnen op publieke fitness-toestellen. Maar zulk een project is eveneens belangrijk voor personen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven om te betalen in de privé -sector. Elke sportende Truienaar erbij is een gezondere Truienaar erbij.” 

Locatie

Als het over een locatie gaat, heeft El Herbouti al enkele voorstellen klaarliggen. Ik denk aan domein ‘t Speelhof, de Veemarkt, het pleintje aan Guvelingen, de groene ruimte aan ’t Kazelhof, aan de burcht in Brustem, maar alle suggesties zijn welkom. Hierbij moeten we eveneens bekijken dat er auto’s in de buurt kunnen parkeren.” 

Mosterd uit Leuven

Het raadslid komt met concrete ideeën waarbij hij de mosterd haalt uit Leuven. “Een mogelijkheid is dat wij als stad een locatie aanbieden, de materialen betalen en vrijwilligers zoeken, die een aantal toestellen zelf in elkaar steken. Zo is het gebeurd in Leuven met verschillende toestellen met halters en gewichten. Ik ben ter plaatse geweest en heb gesproken met de initiatiefnemers. Het is een knap project omdat het én goedkoper én gemeenschapsvormend is. In dat geval zullen we een aantal vrijwilligers moeten zoeken, die bereid zijn zich hier achter te scharen. Ik wil hier zeker mee helpen. En uiteraard ben ik graag bereid met de sportdienst mee te gaan om te bekijken hoe dat in Leuven werkt.

El Herbouti hoopt dat de meerderheid positief zal reageren. “We kunnen met een beperkte werkgroep snel werk zal maken van de concrete uitwerking”, besluit hij hoopvol.

Eddy El Herbouti (Vooruit) op bezoek in Leuven bij het outdoor-fitness project