Sint-Truiden

Geen mobiel recyclagepark in Sint-Truiden

Op de gemeenteraad vanavond stelde vooruit fractielid Filip Moers voor om een mobiel recyclagepark in te richten in Sint-Truiden. De meerderheid keurde het voorstel af.  

“Na de lentepoets werd duidelijk dat vele inwoners niet beschikken over een voertuig om hun afval naar het containerpark te kunnen brengen”, legt raadslid Filip Moers (Vooruit) uit. “Kaarsresten, vlak glas en frituurolie zijn maar enkele voorbeelden van kleinere afvalstoffen die niet huis-aan-huis worden opgehaald en die bij gezinnen vaak in de restafvalzak of in de riolering belanden.” Volgens het raadslid zijn het perfect recycleerbare afvalfracties die gratis naar ons containerpark mogen, maar daar dus niet geraken:  KGA (klein gevaarlijk afval), vlak glas, kurk, isomo, klein elektro, metalen, frituurvet of voedingsolie, harde plastiek, klein sloophout. 

Mobiele container

Daarom stelde Vooruit tijdens de gemeenteraad voor om een mobiel recyclagepark te gebruiken. De mobiele container zou elke week in een andere wijk geplaatst worden zodat inwoners er makkelijk en snel hun afval kwijt konden.  “In Hasselt is men al gestart met het deze manier van inzamelen”, weet Moers. “Hasselt wil hun container uitlenen aan andere gemeenten vermits zij deze enkel op woensdag gebruiken. Sint-Truiden had dus kunnen samenwerken met Hasselt om het project goedkoop te realiseren.”

Had. Want schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) keurde het voorstel af namens de meerderheid van CD&V, Open Vld en N-VA. “We gaan dan telkens één personeelslid erbij moeten zetten. En ik geloof niet dat er hier een nood is. We hebben geen grote appartementsblokken zoals in Hasselt. Nee, we gaan dat niet doen”, aldus de schepen in een korte reactie.  

“Ontzettend jammer dat de meerderheid dit voorstel niet goedkeurt. Er zijn ongelofelijk veel positieve reacties gekomen van burgers op het mobiel recyclagepark”, besluit Filip Moers.