Sint-Truiden

Gemeenteraad Sint-Truiden kan democratischer

Op de gemeenteraad van Sint-Truiden vroeg de sp.a-fractie om het stemmen anders te laten verlopen. De andere Haspengouwse gemeenten stemmen al maandenlang online per gemeenteraadslid. Sint-Truiden vormt een uitzondering hierop. De stad kiest er nog steeds voor om één gemeenschappelijke stem per fractie toe te laten.

De sp.a van Sint-Truiden vraagt om ervoor te zorgen dat het stadsbestuur zo snel mogelijk overgaat tot datgene wat de wet voorschrijft, namelijk de stemming per individueel gemeenteraadslid. Nu stemt de fractieleider namens de ganse fractie. Dat betekent dat wanneer iemand een andere mening heeft, en die wil uiten met zijn stemgedrag, dat momenteel niet kan in het Truiens systeem.