Sint-Truiden

Gouverneur vernietigt begroting Sint-Truiden

Het stadsbestuur van Sint-Truiden gaat binnen twee weken een nieuwe begroting voorstellen aan de gemeenteraadsleden. Limburgs Gouverneur Lantmeeters heeft immers de aanpassing van de meerjarenplanning vernietigd, na een klacht van de Truidense Vooruit. Er moet meer transparantie komen.

“Het verkopen van eigendommen zou maar liefst 16 miljoen opbrengen. Nergens is echter terug te vinden hoe men aan dit bedrag komt”, verduidelijkt fractieleider Gert Stas (Vooruit) zijn klacht bij de gouverneur. “De gouverneur gaf vorig jaar al aan dat er transparantie moet zijn over de verkoop van stadspatrimonium. Voor de derde maal kiest dit bestuur om hierover niet open te zijn. Zo kunnen de inkomsten makkelijk overschat worden, handig om de begroting te doen kloppen.”

Dat de gouverneur de begroting vernietigt komt eigenlijk weinig voor. Toch spreekt schepen Jelle Engelbosch (N-VA) van “een akkefietje”. “Het gaat hier om een technisch detail”, zo klinkt het. Ook gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans reageerde in het verleden op gemeenteraden al wel eens schamper op de klachtenregen van Vooruit over de aanpassingen van de meerjarenplanning.

Waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) van haar kant neemt de zaak ernstig: “Blijkbaar was de transparantie niet groot genoeg. Wij hebben intussen alle gemeenteraadsleden een nieuwe aanpassing van de meerjarenplanning bezorgd, deze keer met alle nodige documenten zoals de schattingsverslagen die vereist zijn, om die 16 miljoen euro te staven over het onroerend patrimonium. Op de gemeenteraad van 21 februari zal daarover gestemd worden. Wij gaan nu de betalingen on hold zetten tot die 21e.”