Sint-Truiden

Groen Sint-Truiden dringt aan op inspanningen voor het klimaat

Groen verwijst enerzijds naar het actieplan ‘Grote Bomen’ in het kader waarvan bewoners kunnen aangeven waar ze bomen wensen in hun omgeving en anderzijds naar het klimaatplan van Sint-Truiden met onder meer subsidies voor het aanplanten van bomen. Peter van Dam (Groen): “Het gaat om 350 euro per boom. De provincie steunt via de stichting ‘Limburg Sterk Merk’ het aanplanten van klimaatbomen middels subsidies doch er werd geen aanvraag ingediend. Ook het Vlaams bomencharter werd nog niet ondertekend. Ik stel voor om bij de provincie te informeren of de stad alsnog deze steun kan genieten en om het bomencharter te ondertekenen. Tevens vraag ik een evaluatie van het actieplan ‘Grote Bomen’.”

De bevoegde schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) reageert: “De provincie gaat een nieuw subsidiesysteem op poten zetten. We zullen daar als stad aanspraak op kunnen maken. En het charter is ondertekend.”