Sint-Truiden

Groen Sint-Truiden vraagt onderzoek naar PFOS in Melsterbeek aan stort Melveren

Er zijn hoge concentraties van PFOS gemeten bij onderzoek van vis in de Melsterbeek. Groen Sint-Truiden vraagt aan het stadsbestuur om metingen te laten doen van de PFOS-concentratie in en nabij de Melsterbeek, zowel in het water als in de bodem, ter hoogte van het voormalig stort van Melveren. De Groenen dringen erop aan dat het stadsbestuur dringend werk maakt van de afdekking van het stort.

Uit recent onderzoek naar concentraties van PFOS in waterlopen blijkt dat de hoogste concentraties van Vlaanderen bij onderzoek van vis onder andere werden gemeten in de Melsterbeek. De meetgegevens van de concentraties zijn afkomstig van een onderzoek door Lies Teunen van de universiteit van Antwerpen.

“De Melsterbeek ontspringt in Gingelom en stroomt vervolgens door de gemeente Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets en Herk-de-Stad”, kadert Peter van Dam (Groen). Het gemeenteraadslid van Sint-Truiden toont zich zeer bezorgd om de situatie. “Als mogelijke bron van PFOS worden afvalstorten aangegeven. In onze gemeente stroomt de Melsterbeek over een lengte van 700 meter vlak langs het voormalig stort van Melveren. Dit stort werd in 1985 definitief gesloten en moest volgens de uitbatingsvergunning zo snel mogelijk afgedekt worden. Nu, 36 jaar en een hele rij gemeentebesturen later, is daar nog steeds niets aan gedaan.”

Palingen

Eén van de pijlers van het onderzoek is gebaseerd op palingen. Lode Vanhoutte, wetenschappelijk medewerker voor Groen, legt uit: “De onderzochte palingen zullen wel in de Melsterbeek zijn opgegroeid, mogelijk meer stroomopwaarts en trekken op een gegeven moment richting zee. De PFOS aangetroffen in de palingen komt dus uit de omgeving waar hij is opgegroeid, eventueel verder stroomopwaarts. De enige conclusie uit de resultaten is dat er ergens in de Melsterbeek tussen de bron en Donk PFOS in het water terecht komt, die dan is opgenomen door de vissen. Het is dus perfect mogelijk dat het dier lange tijd tussen Mielen en Brustem vertoefd heeft in de beek en daar PFOS die in het water geloosd is heeft opgenomen, vervolgens verder stroomafwaarts gemigreerd is en toevallig door onderzoekers in Donk gevangen is.” Peter van Dam vult aan: “Wij vragen om metingen te doen van de concentraties in de bodem, en het grondwater in de omgeving van het voormalige stort van Melveren. Indien daar, zoals in de gronden van 3M in Zwijndrecht, hoge concentraties van PFOS gevonden worden, dan is het duidelijk dat het vandaar in de Melsterbeek terecht komt en zo door vissen wordt opgenomen die dan bijvoorbeeld in Donk gevangen worden. In dat geval moet het stort hoogdringend gesaneerd worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat we de beek tijdelijk sterk omleiden door een nieuw uit te graven bedding, zodat die niet meer vlak langs het stort stroomt.”

Milieuraad genegeerd

Het raadslid betreurt voorts dat het stadsbestuur zo weinig doet met de signalen vanuit de Truiense Milieuraad. “De voorbije tien jaar werd er herhaaldelijk aan het bestuur en de betrokken schepenen in die periode een duidelijke boodschap gegeven. Aan schepenen Filip Moers, Hilde Vautmans en Ingrid Kempeneers werd met klem gevraagd om werk te maken van de eindafwerking van dit stort. Ikzelf heb dit als Groen gemeenteraadslid ook ter sprake gebracht op de  gemeenteraad van 26 augustus 2019.”

Vraag aan de minister

Op vraag van Peter van Dam heeft Vlaams parlementslid voor Groen, Johan Danen, over die eindafwerking een vraag gesteld aan de minister. Het antwoord was duidelijk: “Sint-Truiden moet zo snel mogelijk zorgen voor de ondoordringbare eindafwerking van dit stort om insijpelen van aanwezige schadelijke stoffen in bodem en grondwater te voorkomen.”

Van Dam hoopt met de resultaten van de metingen het stort van Melveren te kunnen uitsluiten als bron van de verontreiniging van de Melsterbeek. “En tegelijkertijd moet er hoogdringend een definitieve afdekking van dit stort komen volgens de richtlijnen van OVAM. Volgens die richtlijnen had het stort al jaren geleden moeten voorzien zijn van een ondoorlaatbare afdekking van folie en een kleilaag. We zullen hierop met GROEN nog maar eens aandringen”, besluit van Dam.