Sint-Truiden

GROEN van Sint-Truiden vraagt andere oplossing: “Een mengcentrale voor stabilisé hoort in Duras niet thuis”

Een bedrijf van tuinbouwwerken vraagt een vergunning aan voor een mengcentrale voor stabilisé in de dorpskern van Duras (Sint-Truiden). Raadslid Peter van Dam van Groen Sint-Truiden dringt aan op een andere locatie.

“Hopelijk heeft het bestuur geleerd uit haar fouten uit het verleden met een gelijkaardige centrale in Runkelen: zo een activiteit hoort niet thuis in een dorpskern”, stelt gemeenteraadslid Peter van Dam (Groen). Hij verwijst daarbij naar een gelijkaardig dossier in het naburige Runkelen waar bewoners een advocaat onder de arm hebben genomen tegen het bedrijf Kabergs.  “Ik heb natuurlijk begrip voor een jong bedrijf dat wil groeien, maar sluit dit bedrijf toch niet op in een dorpskern waar het niet kan groeien en in aanhoudend conflict is met de omwonenden door diverse vormen van hinder.”

Niet in de achtertuin

Merkwaardig is dat volgens het RUP ‘Urgente zonevreemde bedrijven’ de betoncentrale aan de Luikersteenweg niet welkom is op het industrieterrein van Brustem, want dit is bestemd voor ‘hoogwaardige industrie’. “Voor ons zijn de inwoners van Duras ook ‘hoogwaardig’ en horen ze geen stabilisécentrale in hun achtertuin te krijgen”, benadrukt het raadslid. “Zie je die vrachtwagens al passeren in de Kleine Vinnestraat (foto)? Waarom zet de stad de verweefcoach niet in? Begin 2020 heeft de stad 108.000 € subsidie ontvangen voor een coach die het lokaal bestuur bijstaat bij locatiebeslissingen in functie van buurt en beleid, net om meer harmonie te krijgen tussen buurt, bedrijven en lokale overheid. De verweefcoach kan op zoek gaan naar een andere en betere locatie”, besluit Peter van Dam.

Consensus

Schepen Jelle Engelbosch (N-VA) van Ruimtelijke Ordening vindt dat Peter van Dam makkelijk praten heeft. Engelbosch reageert: “De luxe van oppositie voeren is dat je makkelijk op je profileringskar kan springen en geen realistische oplossing moet aanreiken. Ook ik heb begrip voor de bezorgdheden van de buurt en probeer in de luwte een aanvaardbare consensus te bereiken voor alle betrokken partijen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ga hier dus geen inhoudelijke publieke uitspraken doen.”