Sint-Truiden

Hevige regenval in Sint-Truiden in juli is erkend als ramp

De hevige regenval van 14 tot en met 16 juli 2021 in de regio Sint-Truiden is erkend als ramp. Daardoor komen getroffen particulieren en ondernemers in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Nog tot 31 maart 2022 kunnen ze een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

“Vorig jaar werden we geconfronteerd met hevig noodweer. Heel wat particulieren en ondernemers ondervonden hierdoor schade. Zij kunnen nu een schadeaanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op die manier kunnen ze aanspraak maken op een gedeeltelijke tussenkomst van de Vlaamse overheid”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Landbouwschade met hoge cijfers

 Volgens de burgemeester leden landbouwers en fruittelers schade op tot 80 of zelfs 90%. Heeren spreekt van dramatische cijfers. Volgens haar werden ook andere fruitsoorten en teelten zwaar getroffen. Niet alle burgemeesters zijn het daar mee eens. “Hoe komt men aan cijfers? Het exact meten van de geleden schade is niet evident en gebeurt soms met de natte vinger, sorry voor de uitdrukking. Ik heb wat mijn grondgebied betreft weet van landbouwers die meer schadevergoedingen eisen dan ze zouden mogen”, aldus een burgemeester uit een Limburgse gemeente. “Het systeem van schadevergoedingen is zeker niet sluitend; het is jammer dat sommige landbouwers daar proberen misbruik van te maken.”

Stadscentrum onder water 

Daarnaast zijn er natuurlijk de beelden van het stadscentrum dat onder water stond. Veerle Heeren: “Vele lokale ondernemers kregen af te rekenen met schade. We roepen alle getroffenen van het noodweer, particulieren, handelaars en land- en tuinbouwers op om hun schade te melden bij het Vlaams Rampenfonds. Als aan de algemene voorwaarden is voldaan, ontvangen ze vervolgens een gedeeltelijke tussenkomst”, besluit de burgemeester.

Meer informatie over de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure kan worden geraadpleegd op de pagina van het Vlaams Rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021). 

Voor bijkomende inlichtingen kan je altijd terecht bij de dienst Lokale economie via info.economie@sint-truiden.be of telefonisch via 011 70 18 28.