Sint-Truiden

Interview met Financiën-schepen François: “Belastingen in Sint-Truiden verhogen? Dat is niet aan de orde!”

De onlangs uitgebrachte cijfers van Statistiek Vlaanderen, waaruit blijkt dat Sint-Truiden een hoge schuld per inwoner heeft, deden her en der vragen rijzen of de belastingen niet dienden te worden verhoogd. “Niets van”, reageert schepen Jo François van Financiën. “Dat is niet aan de orde. We gaan zelfs verder onderzoeken hoe we sommige taksen of belastingen kunnen vereenvoudigen of afschaffen.”

De Truidense N-VA levert 6 jaar lang de schepen van Financiën. Aan het roer staat Jo François. Halverwege de legislatuur kijkt Haspengouw Nieuws met hem terug en vooruit. Daarbij rijst natuurlijk de vraag hoe het zit met die hoge schuld per inwoner van 2165 euro.

  • Hoe staat u tegenover de hoge schuld per inwoner? 

François: “Dat is een historisch gegeven. Het rioleringssysteem is bij gebrek aan gestructureerd onderhoud tijdens de voorbij decennia erg verloederd geraakt, hetgeen een zware investering heeft vereist. Gelijktijdig werden in de vorige legislatuur een aantal nieuwe pleinen aangelegd waardoor er een belangrijke schuldenmassa is ontstaan. Dit proces dient verder afgerond te worden. Zo zijn we momenteel bezig in de Schepen Dejonghstraat met afwerken van een nieuwe riolering en heraanleg zodat voorlopig afbouw van schuld niet evident is. Naar de toekomst toe zal een betere planning van grote structuurwerken moeten opgezet worden om dergelijke situaties te vermijden.”

  • We komen met z’n allen uit een zware coronatijd die trouwens nog niet voorbij is. De stad gaf een indrukwekkende 500.000 euro uit aan lokale steun tijdens de crisis. Een aantal belastingen voor ondernemers werden ingetrokken, gehalveerd of afgeschaft. Welke financiële impact hebben die coronamaatregelen die u heeft genomen op de stadskas?

François: “Voor 2020 blijkt grotendeels een evenwicht tussen enerzijds de uitgespaarde kosten door het niet kunnen uitvoeren van een aantal activiteiten en anderzijds de steunmaatregelen die we hebben genomen. Voor 2021 is het nog te vroeg om dit juist in te schatten te meer daar we nog geen definitief zicht hebben op de inkomsten. Voor de komende jaren is wel de verwachting dat we aan de inkomstenzijde met een terugval moeten rekening houden, zodat voorzichtigheid geboden blijft.

Schepen van Financiën voor Sint- Truiden, Jo François (N-VA)
  • Zal de schuld per inwoner de komende jaren stijgen, dalen of status quo blijven? Gaan jullie überhaupt nog aan schuldafbouw kunnen doen, gezien de moeilijke coronatijden?

Schepen François: “Dat hangt in de eerste plaats af van de uitvoering van het beoogde investeringsprogramma. De pandemie heeft hier ook een aanzienlijke invloed op. Zonder hierover voorspellingen te doen lijkt het me al een prestatie als we voorlopig status quo kunnen blijven.”

  • Gaan er mogelijks van alle mogelijke belastingen en taksen die de stad heft, er bepaalde belastingen en taksen stijgen?

François: “Het laten stijgen van de belastingen is niet aan de orde. Er kan eventueel wel worden gekeken of er efficiënter kan omgegaan worden met de veelheid aan lokale belastingen. Ik wil doorzetten wat ik ben opgestart bij mijn aantreden. Ik ben vastbesloten om de huidige belastingstrategie te moderniseren. In september schaften we nog de drijfkrachtbelasting af. We gaan verder hervormen, bepaalde taksen samenvoegen of afschaffen. Zo ben ik een koele minnaar van de activeringsheffing. Die heffing op onbebouwde percelen moet grondspeculatie tegengaan. Ik zou deze graag grondig hervormen of zelfs helemaal schrappen. Voor 2020 werd ze alvast ingetrokken.”

Rudi De Cock, 16/12/2021