Sint-Truiden

Stadsbestuur krijgt opnieuw terechtwijzing

In een antwoord op een klacht van sp.a fractieleider Gert Stas ziet gouverneur Lantmeeters opnieuw het gebrek aan transparantie bij het Truidense stadsbestuur. Met aandrang vraagt hij meer openheid bij de verkoop van het Truidense patrimonium. Een maand geleden schorste de gouverneur ook al een onwettige aanstelling.

“Het stadsbestuur is te karig met informatie naar de gemeenteraad toe en de ramingen van de te verkopen gebouwen zijn onvoldoende onderbouwd.” Dat bikkelharde verdikt valt via een brief van de hogere overheid binnen in het bestuur van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden. Een maand nadat de gouverneur ook al de onwettige aanstelling van een nieuw hoofd van het stadswerkhuis schorste, is dit wellicht een nieuwe klap voor de credibiliteit van de bestuursmeerderheid van CD&V, OpenVLD en N-VA.

Sp.a krijgt gelijk

Op 29 december 2020 diende Gert Stas, fractieleider sp.a Sint-Truiden,  een klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur. In de aanpassing van het meerjarenplan werd immers opnieuw met geen woord gerept over de manier waarop er voor 13 miljoen patrimonium zou verkocht worden. Nochtans had de gouverneur dit begin 2020 expliciet gevraagd. Ook het vorige meerjarenplan was al in hetzelfde bedje ziek.  

Het antwoord van de gouverneur stelt de zaken extra op scherp. In het antwoord van 5 februari krijgt sp.a gelijk over de hele lijn. Enkele citaten uit de brief van de gouverneur:  

  • “…blijkt dat de lijst met de geplande verkopen en ingeschatte verkoopprijzen niet werd opgenomen…” 
  •  “”verschaft het bestuur in het algemeen weinig concrete informatie” 
  • “Ik ben dan ook van oordeel dat het bestuur hierin transparanter moet zijn.” 
  • “Ik kan u volgen in het feit dat de raming van 13 miljoen euro onvoldoende onderbouwd wordt” 
  • “Ik ben van oordeel dat het bestuur niet helemaal tegemoet gekomen is aan het informatierecht van de raadsleden” 
  • “Daarom wil ik het bestuur met aandrang vragen om transparanter te zijn in de onderbouwing van de ramingen (…), om waakzaam te zijn voor haar precaire financiële toestand en om gedetailleerde informatie over de potentiële verkopen van onroerende goederen met de geraamde individuele verkoopprijzen ter beschikking te stellen aan de raadsleden.”  

“Weg met de achterkamerpolitiek”

Voor de oppositie is het duidelijk “dat het bestuur van de stad Sint-Truiden niet kan blijven wegkomen met hun achterkamerpolitiek. Het is de zoveelste veroordeling in een trieste rij. Nog maar vorige maand veroordeelde minister Demir het onwettig kappen van bomen en werd een onreglementaire benoeming van het nieuwe hoofd van het stadswerkhuis geschorst door de gouverneur”, reageert Gert Stas (sp.a).

Maandag komt het punt op de gemeenteraad. Het wordt dan uitkijken naar het antwoord van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en haar schepenen.