Sint-Truiden

Luikerstraat in Sint-Truiden terug open

Na voorlopige herstellingswerken ter hoogte van Brustempoort kan de Luikerstraat opnieuw gebruikt worden. Een definitieve oplossing volgt later.

Op 20 januari werd aan het begin van de Luikerstraat een breuk in de waterleiding vastgesteld. Ten gevolge van de waterinsijpeling vond een grondverzakking plaats. Het lek veroorzaakte bovendien barsten in de gewelven van het ondergrondse gangenstelsel onder het Europaplein. Sindsdien bleef de toegang tot de Luikerstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Nu de stabiliteit ter hoogte van Brustempoort opnieuw kan worden gegarandeerd werd de Luikerstraat afgelopen zaterdag tijdelijk opnieuw opengesteld voor het autoverkeer. Om de stabiliteit te garanderen werden de cruciale punten gedicht met zand en rijplaten. Er zullen ter hoogte van de afdekking betonblokken met signalisatiebakens en verbodsborden geplaatst. De toegang blijft wel afgesloten voor zwaar verkeer.

Op dinsdag 1 maart stelde de rechtbank een deskundige aan die zo snel mogelijk een expertise zal uitvoeren. Op basis van de vaststellingen wordt vervolgens bepaald welke de vervolgstappen zijn en of de werf al dan niet kan worden vrijgegeven. Voor het uitvoeren van de expertise zal de verzakking opnieuw worden blootgelegd.