Sint-Truiden

Meer Truienaren op de fiets

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de ambitie om een fietsvriendelijke stad te zijn en wil hiervoor een sterk fietsbeleid voeren dat zich uitstrekt over verschillende beleidsdomeinen de volgende vijf jaren. De kern van dit fietsbeleid is: meer mensen vaker en veiliger op de fiets. Oppositiepartij sp.a vindt dat de meerderheid remt en gas geeft tegelijkertijd.

“Met dit fietsbeleidsplan geven we duidelijk aan dat we méér ruimte willen geven aan de fiets in de publieke ruimte van onze stad. Op basis van dit beleidsplan zullen concrete actieplannen op korte, middellange en lange termijn uitgewerkt worden, die jaarlijks geëvalueerd worden. In het fietsbeleidsplan is er aandacht voor zowel het rijden van de fiets, het stallen van de fiets, de fietsveiligheid als voor het sturen van het fietsbeleid”, legt burgemeester Veerle Heeren uit. Verder wordt er een grondige inventarisatie gemaakt van zowel het fietsverkeer als het fietsparkeren. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bedankte raadslid Peter van Dam (Groen) voor de positieve input. Heeren onderstreept het belang van het fietsen in de binnenstad.

Remmen en gas geven

Sp.a-fractieleider Gert Stas vindt het fietsbeleidsplan ambitieus maar toch ook vaag. Stas deelt de bezorgdheid van de fietsersbond. “Dit doet me aan het klimaatplan denken. De fietsstraat Stationsstraat richting Stapelstraat is de kortste ter wereld. En het kruispunt met de Stapelstraat blijft zeer gevaarlijk. Bovendien kosten de fietsboxen quasi geen geld en daar wordt geen werk van gemaakt. Dit is remmen en gas geven.” De burgemeester betreurt dat sp.a zelf geen voorstellen heeft gedaan. Gert Stas spreekt dit tegen. “Wij hebben hierover regelmatig tussenkomsten gehouden”, zegt Stas.