Sint-Truiden

Nina Derwael wordt ere-burger van de stad Sint-Truiden

Het college van burgemeester en schepenen draagt Nina Derwael voor als “Ereburger van de stad Sint-Truiden”. Gezien haar uitzonderlijke sportieve en artistieke prestaties en de uitstraling hierdoor voor de stad Sint-Truiden zal de gemeenteraad hiervoor maandag het licht op groen zetten. Daartoe moet ze wel haar eigen besluit van 21 september 1998 herschrijven.


Het is de bedoeling dat in de toekomst de titel van “Ereburger van de stad Sint-Truiden” kan toegekend worden aan zowel inwoners als niet-inwoners van de stad Sint-Truiden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. De gemeenteraad zal daarom aanstaande maandag haar reglement hierover aanpassen.

Het punt op de agenda dat daar onmiddellijk op volgt is de voordracht van stadsgenote Nina Derwael om haar dat ere-burgerschap toe te kennen.