Sint-Truiden

Oproep voor een propere stad

Sint-Truiden roept haar inwoners om op deze maand zoveel mogelijk melding te maken van niet-opgeruimde hondenpoep. De stad wil zo begrip tonen voor ergernis bij Truienaren en bezoekers én verder actie ondernemen waar nodig.

“Eigenaars van honden zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers (CD&V). “Helaas gebeurt dit niet altijd correct. We roepen onze inwoners daarom op om zoveel mogelijk overlast door hondenpoep te melden via onze stadsapp, het formulier op onze website of via het e-mailadres meldpunt@sint-truiden.be. Geef daarbij de locatie door en wat het probleem precies is. Inwoners kunnen namelijk melding maken over achtergelaten hondenpoep, maar ook hondenpoepzakjes, een gebrek aan vuilnisbakken, en natuurlijk ook nog steeds over zwerfaval. Met die info gaan we gericht aan de slag, door bijvoorbeeld op die plaats sensibiliseringsborden te plaatsen.”

Zwerfvuil

Ook in en rond de stad blijft zwerfvuil een belangrijk thema onder mensen. Zo stelde Elzbieta Jasinska over de tuin van de oude muziekschool in de Leopold II-straat Facebook: “Ik vind het zo spijtig dat op die mooie plaats waar kinderen kunnen spelen ik de hondenpoep moet opruimen. Er staat nochtans een vuilbak.” Ook Kristof konings van de vzw Bollebos is bezig met zwerfvuil op te ruimen in bossen van het Truiense. Hij is tevreden over de samenwerking met de stad. “De stad stelt ook vuilzakken en materialen ter beschikking om mee zwerfvuil te helpen opruimen op haar grondgebied.”