Sint-Truiden

Project Veemarkt/Cicindria in de steigers

Het stadsbestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken om de Veemarkt te ontharden en de waterloop Cicindria doorheen de stad open te leggen. Op die manier zullen het Speelhof en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad als een groenblauwe schakel verbonden worden met Rochendaal dat aan de andere kant van de stad ligt.

“De Veemarkt is een terrein van beton en asfalt. De ontharding ervan past binnen onze klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer levenskwaliteit. Groen en water maken de stad aangenaam om te wonen en te ontspannen. Daarom willen we de herontwikkeling van de Veemarktsite na de sloop van het slachthuis vastleggen” zegt Ingrid Kempeneers, schepen van duurzaamheid.
Een haalbaarheidsstudie gaat onderzoeken wat de voor- en nadelen van mogelijke scenario’s zijn voor het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad.

Blauwgroene ader

“Met deze strategische studie willen we  de stad Sint-Truiden verder ontwikkelen met een blauwgroene ader die door onze stad loopt en zo zal bijdragen aan de levenskwaliteit van onze inwoners. In dit kader gaf de Vlaamse Gemeenschap ons een subsidie van 250.000 euro als proeftuin om de veemarkt te ontharden en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad tussen het Speelhof en Rochendaal te realiseren”,  besluit burgemeester Veerle Heeren.

De Veemarkt heeft in zijn huidige hoedanigheid zijn beste tijd gehad. Het slachthuis gaat gesloopt worden en er wordt gemikt op een ontharding van het terrein om zodoende de ganse site een nieuw élan te geven.