Sint-Truiden

Sanering stort Melveren wellicht nóg duurder na vaststelling van PFAS

Uit de recente staalnames van het grondwater blijkt dat er zich daar PFAS bevindt. Het gaat om 800 nanogram per liter, wat de toelatingsnorm met 6,7 keer overschrijdt. Het goede nieuws is dat het water van de Melsterbeek zelf wél onder de norm blijft.

In het dossier van het oude stort te Melveren is er bijkomend slecht nieuws. Eerst was er die gemeenteraad van enkele maanden geleden waarop bleek dat de sanering pakken geld zal gaan kosten. Nu komt daar nog slecht nieuws bovenop. De chemische stof PFAS tekent zich wel degelijk af in enkele staalnames van het grondwater onder het stort van Melveren. Bij drie van de elf peilbuizen werden verhoogde waarden vastgesteld. In één geval ging het om 6,7 keer de norm. Die bedraagt 120 nanogram per liter. In de bewuste peilingsbuis, die zes meter onder het maaiveld stak, werd meer dan 800 nanogram aangetroffen in het grondwater. Het stadsbestuur gaat nu bijkomende metingen laten doen om alles goed in kaart te brengen. Het waren de oppositiepartijen Vooruit en Groen die in de zomer van vorig jaar aandrongen om de metingen te doen. Schepen Engelbosch (N-VA), toen waarnemend burgemeester, wilde er niet van weten. Maar schepen Kempeneers (CD&V) liet alsnog metingen uitvoeren.

Wél goed nieuws voor de beek

Diezelfde Kempeneers heeft zich altijd sterk gemaakt dat er in de vissen en in het water van de beek geen verhoogde PFOS zou worden vastgesteld. En daarin krijgt ze met de recente metingen gelijk. Haar opvolger op Leefmilieu, Nina Kvikvinia (N-VA), bevestigt: “De resultaten zijn binnen en de recente metingen leren dat de PFAS-waarden voor de Melsterbeek, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, voor zowel het slib als het water geruststellend zijn. Ze overschrijden de toetsingsnorm niet.”

Het oude stort is een ‘oud zeer’ voor de Truiense politici. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gaan gebeuren. Daarbij denkt men voornamelijk aan sanering. Dat gaat wellicht vele honderdduizenden euro’s kosten. De nu vastgestelde PFAS zou dat prijskaartje nog eens extra de hoogte kunnen injagen.